Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemot 13-2

Namn

2 Mosebok 1:18 – 2:10

Barnmorskorna svarade farao: "Hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är livskraftiga, och innan barnmorskan kommer till dem har de fött."  

2 Mos 1:19 SFB

Är det tillåtet att ljuga för att rädda liv?

De hebreiska barnmorskorna fruktade den Allsmäktige mer än farao och därför dödade de inte de hebreiska gossebarnen som föddes, som kungen hade befallt. När kungen förebrådde dem svarade de något som inte helt stämde överens med verkligheten.

Är det tillåtet att ljuga för att rädda liv?

Lögn är ord som förvrider sanningen. Var det sant att de hebreiska kvinnorna var livskraftiga (den hebreiska texten säger att de var ”djur” i den bemärkelsen att de kunde föda som djur utan hjälp) och födde innan barnmorskorna kom till dem? Det är mycket möjligt att det var så i flera fall, speciellt när nu folket befann sig i en sådan kritisk situation. Det är också sant att barnmorskorna hjälpte de hebreiska kvinnorna att föda (v 17), men det verkar som om det inte alltid var så. På så sätt skulle vi kunna förstå barnmorskornas ord som en del av sanningen. De sa inte hela sanningen till farao för att rädda sina liv och den Allsmäktige hedrade dem för att de handlade på detta sätt.

Enligt judisk lag är det tillåtet att bryta mot de flesta av buden för att rädda ett liv. Halachàn – den praktiska judiska lagen – stadfäster att det är tillåtet att bryta mot alla bud utom tre – häda, mörda och begå äktenskapsbrott – för att rädda ett liv. Denna princip kallas för pikuach nefeshפיקוח נפש  – själens/livets räddning. Buden gavs för att man skall leva genom dem, inte för att man skall dö genom dem (3 Mos 18:5). På så sätt skulle man kunna rättfärdiggöra det som barnmorskorna gjorde. Dessa barnmorskor använde sig av en halvsanning för att rädda sina och andras liv.

Rachav ljög för att rädda liv (Jos 2:5). Michal, kung Davids hustru, använde sig av lögn för att rädda liv (1 Sam 19:14, 17). Det finns exempel i kung Davids liv där han gömmer undan sanningen eller ljuger för att rädda liv (1 Sam 21:2, 13; 27:10-11).

Vi bör komma ihåg att kung David var en man efter den Eviges hjärta (1 Sam 13:14) som visste att den Evige vill ha sanning i hjärtegrunden (Ps 51:8) och som var mycket medveten om att bara den som talar sanning av hjärtat kan bo i den Eviges närhet, som det står skrivet i Psalm 15:1-2: ”En psalm av David. HERRE, vem får vistas i ditt tält, vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt, den som talar sanning av hjärtat” (SFB) Och i Psalm 26:3 säger samme kung David: ”Ty din nåd är inför mina ögon, jag vandrar i din sanning.” (SFB)

Den Evige kan inte ljuga. Lögn kommer inte från honom. Hasatàn – en ängel som gjort uppror mot den Evige – är lögnens fader/ursprung (Joh 8:44). Den Eviges söner förenar sig inte med lögnen och om de skulle göra det någon gång av misstag omvänder de sig för att inte bli dömda tillsammans med lögnens fader.

Personligen är jag övertygad om att man inte bör använda lögn vid något tillfälle hur kritiskt det än är, inte ens för att rädda liv. När man står inför extrema situationer finns det andra sätt att tala för att inte behöva säga hela sanningen eller för att undanhålla sanningar som kan skada och även orsaka någons död.

Må den Evige hjälpa oss att aldrig ljuga och ge oss visdom att kunna undanhålla delar av sanningen när det är nödvändigt för att inte orsaka någon människa skador.

Må sanningens Ande utgjutas över oss i överflöd,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner