Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemot 13-3

Namn

2 Mosebok 2:11-25

Då vände han sig åt alla håll, och när han såg att det inte fanns någon annan människa där, slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sandenŠ Farao fick också höra om detta och ville döda Mose.

2 Mos 2:12, 15a SFB

Är det möjligt att gömma synden?

Moshè hade en stark längtan i sitt inre att hjälpa sina hebreiska syskon. Hans identifiering med dem var starkare än hans identifiering med det egyptiska kungahuset. Detta kom från den Evige som hade skapat honom för att bli Israels folks befriare. Men tiden var inte inne för att folket skulle befrias. Moshè gjorde allt han kunde med sina egna ungdomliga krafter för att hjälpa sitt folk. Men hans försök blev ett fiasko. I sin vrede dödade hand en egyptier. Det var inte vägen till att befria folket. Israels folk erkände inte honom som sin befriare trots att den Evige hade kallat honom till att bli det. Anledningen till misslyckandet var att tiden inte var inne och för att han använde sig av sina egna krafter i stället för att samarbeta med den Evige.

Moshè hade mycket att lära sig. Hans karaktär var ännu inte beredd på att klara av folkets knorrande i öknen. Han hade också för mycket självförtroende. Han hade inte lärt sig att vandra i den Eviges tid eller att göra saker och ting med honom. Han behövde många års träning i öknen för att kunna bli Israels folks befriare.

Moshè tänkte att han kunde mörda utan att andra fick reda på det. Han gömde liket i sanden. Men kan man gömma synden? För hur länge?

Det kanske går att gömma många synder för människors ögon, men inte för Dens ögon som ser allt, t.o.m. hjärtats motiv. Förr eller senare kommer allt som människor har gömt och alla handlingar som de har gjort i mörkret att komma i dagen. Det finns inget som är gömt för den Himmelska Domstolen inför vilken alla, absolut alla, en dag måste göra räkenskap.

För att dessutom kunna bli en person som offentligen erkänns av folket måste man leva sitt privatliv som om det vore offentligt. En ledare som skall bli erkänd av himlen får inte gå omkring och gömma undan sina synder. Förr eller senare kommer de upp i ljuset. Och mycket riktigt, Moshès synd nådde faraos öron och han ville därför döda honom.

"Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet."

Ords 28:13

Må den Evige hjälpa oss att inte gömma något inför honom utan leva i fullständigt ljus. Då vet vi var vi skall gå utan att snubbla. 

Må du bli styrkt och välsignad,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner