Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemot 13-4

Namn

2 Mosebok 3:1-17

Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb.

2 Mos 3:1 SFB

Går du igenom en öken?

Det finns olika typer av öken som en människa kan uppleva, i känslorna, i ekonomin, i kroppen, i relationer, i familjen, i anden m.m. När man vandrar med den Evige leder han oss in i öknen många gånger. Det är möjligt att vi måste vara i en öken under en lång tid. Öknen kan vara väldigt djup, väldigt varm, väldigt kall, väldigt stenig, med ormar och skorpioner och andra farliga vilddjur.

Det är viktigt att veta att behandlingen i öknen är något positivt. Om vi reagerar på ett rätt sätt i öknen kommer vi inte att dö där, utan bli förda till något mycket gott för vår himmelske Fader som förde oss in i öknen har stora planer för oss.

Tyvärr dör många personer i öknen. Anledningen till att de inte klarar av trycket i öknen är att de inte har lärt sig att lita på den Evige mitt i öknen. I stället för att underordna sig hans behandling gör de uppror och knorrar mot honom och strider mot den överhet som han har satt över dem.

Yeshua blev ledd ut i öknen av Anden. Men han blev också ledd av Anden i öknen. Det är inte samma sak att ledas till öknen som att ledas i öknen. Den som leds av Anden i öknen kommer att komma ut ur den med seger (Matt 4:1; Luk 4:1, 14).

Den bästa generationen i Israels historia var den som kom ut ur öknen. Jehoshuas (Josuas) bok beskriver en utav de bästa tiderna i Israels historia om vi tänker på den andliga nivån hos folket. Det fanns knappast något uppror i folket. Jehoshua behövde inte lida som Moshè med ett upproriskt folk som klagade hela tiden. Öknen hade haft sådant inflytande över den generation som växte upp där att den förmådde inta det utlovade landet. För att vi skall kunna inta det utlovade landet måste vi också gå igenom öknen.

Öknen är en väldigt viktig plats som den Evige använder till att behandla oss. Om vi klarar av att lära oss ökenlektionen kommer vi att nå fram till något mycket gott, mycket ljuvligt och mycket värdefullt, bortom öknen.

Skrifterna lär oss att öknen är en behandlingsplats och en tillfällig plats där man blir frestad och ödmjukad för att lära sig att vara beroende av den Evige och så kunna komma fram till något bättre. Öknen är en mötesplats mellan HaShem och människan och mellan människor. Öknen är en plats där den Evige vill att människan skall tjäna honom med offer och lovsång.

Vi bör inte bli förvånade när den Eviges Ande leder oss till öknen för att bli testade och frestade av fienden. Tro inte att något ovanligt händer dig när du befinner dig i öknen. Tro inte att HaShem har övergett dig när du befinner dig i öknen. Tro inte att du är för usel när du befinner dig i öknen. Tro inte att det går dåligt för dig när du befinner dig i öknen. Tro inte att andra har svikit dig när du befinner dig i öknen. Tro inte att det var bättre förr när du befinner dig i öknen. När du befinner dig i öknen var då medveten om att det är något som alla den Eviges alla söner och döttrar måste gå igenom. När du befinner dig i öknen var då säker på att han håller på att forma din karaktär. När du befinner dig i öknen var då säker på att den Evige är med dig. När du befinner dig i öknen skall du veta att det går bra för dig. När du befinner dig i öknen skall du veta att det finns människor som älskar dig. När du befinner dig i öknen skall du veta att det finns helande för din kropp. När du befinner dig i öknen skall du veta att den Evige håller på att föra dig upp på en högre nivå. När du befinner dig i öknen skall du veta att du inte kommer att vara där för alltid och att själva öknen kommer att leda dig till en underbar plats bortom öknen där du kommer att få en större uppenbarelse av den Eviges härlighet.

Må den Evige hjälpa oss att inte falla i öknen utan gå igenom den och komma fram till målet,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner