Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemot 13-5

Namn

2 Mosebok 3:18 ­ 4:17

De kommer att lyssna till dina ord, och du skall tillsammans med de äldste i Israel gå till kungen i Egypten och säga till honom: HERREN, hebreernas Gud, har visat sig för oss. Låt oss gå tre dagsresor in i öknen och offra åt HERREN, vår Gud.

2 Mos 3:18 SFB

Hur känner man igen de falska ledarna?

Den Evige har instiftat myndigheterna på jorden. När därför Moshè fick kallelsen att befria folket från slaveriet var han först tvungen att gå till de äldste i Israel för att bli erkänd av dem (3:16). Därefter måste han gå till kungen i Egypten och be om tillstånd för att folket skulle kunna lämna landet. Den Evige går inte förbi den överhet han har tillsatt. Det finns en ordning till att göra saker och ting så att de blir lagligt korrekta.

Den som försöker samla under sitt eget ledarskap ett folk som står under en annan ledare begår överträdelse i fråga om en annans ansvarsområde. Den typen av uppförande tillhör en upprorisk människa som inte respekterar de myndigheter som finns. Den som inte respekterar de myndigheter som den Evige har tillsatt respekterar inte honom och han kan inte ge sitt bifall till ett sådant beteende.

Vår store Rabbin Jeshua lär oss att ledaren är dörren in till sina efterföljare (Joh 10:7). Den som därför inte går igenom dörren, ledaren, och försöker leda och samla för sig själv dem som står under en annan är en tjuv och en rövare.

Ingen som tjänar Messias har rätt att ha egna lärjungar. Fåren tillhör Messias och de som försöker ta Messias får är inte hans tjänare utan falska ledare som försöker dra Messias lärjungar efter sig själva.

Jag är ingen rabbin och jag har inga lärjungar. De som följer mig är inte mina lärjungar utan Jeshuas lärjungar. Mitt mål är att föra alla dem som följer mig fram till Messias Jeshua.

Det finns ingen text i de Apostoliska Skrifterna som stöder idén att en lärjunge till Jeshua kan ha egna lärjungar. Akta dig för ledare som säger att de har lärjungar.

När Jeshua befallde sina sändebud att gå ut i hela världen och göra lärjungar betyder det inte att de skulle göra lärjungar för sig själva utan för den ende som har rätt att kallas rabbin i Messias kropp, Jeshua själv (Matt 23:8).

En av de tydligaste kännetecknen på falska lärare är att de drar Jeshuas lärjungar efter sig själva (Apg 20:30). En verklig messiastjänare leder människor till Mästaren. Messias efterföljare utmärks genom att de är kanaler genom vilka människor kan komma till Messias och på så sätt koppla med den Allsmäktige. Den som drar folk efter sig, utan att leda dem till Messias, är en rebell.

Moshè blev beordrad att gå till folkets äldste och Egyptens kung. Han samlade inte en grupp gerillakrigsmän för att göra en stadskupp. Det är inte vägen till att leda folket.

Israels äldste var tvungna att erkänna den förste befriaren för att befrielsen skulle kunna bli en verklighet. Samma sak måste hända med den andra befriaren. Om han inte blir erkänd av det judiska folkets äldste kan han inte komma och befria folket från synden, döden och förskingringen.

Må den Evige ge oss visdom att samarbeta med honom och göra allt på hans sätt och inte på vårt eget,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner