Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemot 13-6

Namn

2 Mosebok 4:18-31

Mose återvände till sin svärfar Jetro och sade till honom: "Låt mig vända tillbaka till mina bröder i Egypten för att se om de lever än." Jetro sade till Mose: "Gå i frid!" (2 Mos 4:18 SFB)

Vad har du i ditt hjärta?

Efter fyrtio år med Jitrò, sin svärfat, fortsatte Moshè att ha sitt folk i sitt hjärta. Han kallade dem "mina bröder". Toràn uppenbarar att Moshè hade starka broderskänslor för sitt folk (2:11). Den känslan hade inte gått förlorad under fyrtio år långt ifrån dem. Den Evige kände väldigt starkt för sitt folk (3:7) och Moshè kände samma sak för han odlade dagligen sin personliga relation med Honom. Just att kalla sin son för Gershom ­ främling där ­ visar också att hans hjärta var med Israels barn.

Den som förmår känna den Eviges medkänsla för andra förmår att vara med och lätta på bördan hos de nödlidande och befria de betryckta. Den som söker efter att kunna göra helandeunder och befrielsemirakler för att få makt, bli känd eller få pengar, känner inte HaShems hjärta och kommer aldrig att bli erkänd av honom. HaShems medlidande för sitt folk fanns inte i Moshès hjärta enbart från den dag han fick se deras hårda arbete då han var fyrtio år (2:11; Apg 7:23), utan när han fick möta ängeln i den brinnande busken förstärktes kärlekens och medkänslans eld som inte bränner upp den som bär den inom sig, utan motiverar honom att handla och hjälpa.

När Moshè gav sig iväg med sin familj var han tvungen att betala sin egen åsna, som var transportmedlet (4:20). Trots att han hade rätt att få ersättning för den eftersom han tjänade i uppdraget att förlossa folket, begärde han sedan ingen ersättning (4 Mos 16:15). Han stod själv för kostnaden. Detta är ett tecken på en sann tjänare i förlossningens tjänst, han är beredd att ge allt vad han har för att hjälpa de människor som finns i hans hjärta, sina bröder.

Må den Evige fylla oss med sin kärlek, medkänsla och omsorg om våra syskon och låt oss inte anse något pris vara för högt för att vara medarbetare i förlossningen.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner