Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemot 13-7

Namn

2 Mosebok 5:1 ­ 6:1

Ända sedan jag gick till farao för att tala i ditt namn har han ju handlat illa mot dem, och du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk.

2 Mos 5:23 SFB

Finns det någon födelse utan födslovärkar?

Moshè fick sin kallelse på ett extraordinärt sätt. Det fanns ingen plats för tvivel på att hans kallelse var övernaturlig när han såg lågan i busken och fysiskt hörde ängelns röst som talade till honom. Dessutom gav de oerhört konkreta miraklerna som han hade fått makt att göra vittnesbörd om hans fullmakt att göra det han nu gjorde.

Trots att den Evige hade sagt till i förväg att kampen skulle bli svår mot farao hade Moshè inte insett på allvar vad det skulle innebära både för honom själv som för folket.

En god tjänare med en rätt hjärta är mer intresserad av hur folket mår än om hur han själv mår. När därför folket fick lida ännu mer p.g.a. det tryck som Moshè hade satt på farao i den Eviges namn, kunde Moshè inte stå ut med det. Han började att klaga inför den Evige och uttrycka sin djupa ångest för att ha orsakat mer smärta i folket. Men den Evige visste mycket väl hur mycket folket kunde klara av och allt var under himlens kontroll.

Den som får ord från den Evige kommer alltid att bli hatad av denna världens system. När du därför uttalar de ord som den Evige har gett dig kommer du att få fler fiender och mer kamp i livet. Och inte bara du måste lida, utan din familj och dina kära kommer att bli ansatta av din trohet till den himmelska uppenbarelsen. Detta är helt normalt och en del av all förlossningsprocess. Det finns ingen födelse utan födslovärkar.

För att det skall kunna ske en så stor förlossning som vid uttåget ur Egypten och överlämnandet av Toràn på Sinai, var starka födslosmärtor nödvändiga innan. Ju större förlossningen är desto större lidande krävs. Detta är en lag i en värld som blivit besmittad med synd.

Tro inte på de falska predikanterna som säger att den Eviges väg är enkel och att allt kommer att gå bra för dig om du gör det ena och det andra. Jag säger dig att ju mer trogen du är den Evige, hans Torà och hans Messias, desto fler problem kommer du att få i denna världen. Men mitt i kampen och smärtorna får man stor lön med alla typer av välsignelser både i detta livet och i det tillkommande. Lidande för Riket bereder större härlighet vid uppståndelsen.

Fortsätt att vara trogen den uppenbarelse och den övertygelse som den Evige har gett dig och han kommer att svara dig i sin tid och på sitt sätt.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner