Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaErá 14-1

Och jag visade mig

2 Mosebok 6:2-13 

Men HERREN talade till Mose och Aron och befallde dem att säga till Israels barn och till farao, kungen i Egypten, att Israels barn skulle föras ut ur Egyptens land.

2 Mos 6:13 SFB

Vems ord är starkast?

Moshé talade fantastiska löften till folket om befrielse från slaveri och förmånen att få komma in i landet som lovats förfäderna och ha den Evige som sin Gud. Men Israels folk lyssnade inte på Moshé på grund av den nöd de gick igenom. Tidigare hade de hebreiska tillsyningsmännen gjort uppror mot Moshé och skällt på honom för att han hade förvärrat folkets börda.

Sedan befallde den Evige Moshé att tala med farao om att låta Israels folk lämna landet. Men farao hade inte velat lyssna tidigare utan hade i stället lagt större tryck på folket på grund av de ord som Moshé hade förmedlat.

Därför sa nu Moshé att om folket inte hade velat lyssna på honom, hur mycket mindre skulle då farao lyssna på honom!

Folket sa alltså emot den Eviges ord, farao sa emot den Eviges ord och Moshés ord stod emot den Eviges ord. Men den Evige fortsatte att ge order till Israels barn och till farao om att släppa Israels barn ut ur Egyptens land. Vems ord hade starkast påverkan till slut? Själva historien ger svar på den frågan.

Folkets ord fick inte någon framgång. Faraos ord tappade sin styrka. Och Moshés egna ord föll till marken utan att kunna förändra den himmelska planen. Men det som den Evige hade sagt uppfylldes till punkt och pricka!

Ord från människor som står emot det som den Evige har sagt kommer att förlora sin kraft trots att det nu ser ut som om de har stort inflytande i sin omgivning. Men den Eviges råd består för evigt. Välsignad är den människa som kan samarbeta med den Eviges ord.

"Hela jorden må frukta HERREN, alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod där. HERREN gör hednafolkens planer om intet, han gäckar folkens tankar. Men HERRENS plan består för evigt, hans hjärtas tankar från släkte till släkte." Ps 33:8-11 SFB

Tala inte emot det som den Evige har sagt. Då skadar du bara dig själv och din omgivning. Ta emot hans ord i ditt hjärta, tro på dem, uttala dem och lev ut dem och du kommer att se dem uppfyllda.

"Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord." 1 Pet 4:11a SFB

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner