Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaErá 14-2

Och jag visade mig

2 Mosebok 6:14-28

Amram tog sin fars syster Jokebed till hustru, och hon födde Aron och Mose. Amram blev 137 år? Det var till denne Aron och denne Mose som HERREN hade sagt: "För ut Israels barn ur Egyptens land efter deras härskaror."

2 Mos 6:20, 26 SFB

Hur identifieras en person?

Moshé och Aharon blev presenterade av Torán genom sitt släktträd. Torán presenterar inte en människa enligt hennes kunskaper i teologi, språk, historia, musik, litteratur, matematik, vetenskap eller något liknande.

Det finns människor som känner att de inte är något för att de inte har en akademisk titel, någon utbildning. Andra känner sig viktiga bara för att de har en titel. Men Toràn presenterar inte människorna enligt deras titlar, utan genom deras familj. Familjen vet hur dess medlemmar är.

Vill du veta hur någon är? Se på hans familj, eller fråga hans familj hur han är.

Efter att ha gett en lång förklaring om deras släktförhållande säger Torán att detta var Aharon och Moshé. Det lär oss att en människa är det som förfäderna var och det som deras familjer är. En människas familj är väldigt viktig för den Evige. Därför är det mycket viktigt att man bryr sig om sin familj mer än om sina studier eller sitt arbete. Familjen är mycket viktigare än akademiska titlar. Den som inte kan ta hand om sin familj kan inte vara ledare för den Eviges folk.

Det en kvinna gör som väljer att ta hand om sina barn hemma har mycket större värde i himlens ögon än det som görs av den som lämnar sitt hem och lämnar bort sina barn till andra för att studera och sedan arbeta för att tjäna pengar. Om du är en kvinna som har lämnat dina studier för att ta hand om dina barn och fostra dem på den Eviges väg är det du gör mycket mer värdefull än det din granne gör som lämnade sina barn på dagis för att bli något eller skaffa sig rikedomar i denna värld.

Må den Evige hjälpa oss att förstå det som är viktigt för honom så att vi inte leds av denna världens förvridna värderingar.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner