Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaErá 14-3

Och jag visade mig

2 Mosebok 6:29 – 7:7 

Men HERREN sade till Mose: "Se, jag har satt dig att vara som Gud för farao och din bror Aron skall vara din profet.

2 Mos 7:1 SFB

Kan en människa vara gud?

Den Evige gav Moshè en extraordinärt stor uppgift. Den hebreiska texten säger ordagrant att den Evige instiftade Moshé (till att vara) elohimנתתיך אלהים  – för farao. Detta är andra gången som det står skrivet att Moshè var elohim (4:16). Det lär oss i första hand att det hebreiska ordet elohimאלהים  – inte är ett egennamn utan ett uppdrag, en funktion. Titeln elohim har att göra med den högsta makten. Det är en av de titlar som Tanach (GT) använder för domare (2 Mos 22:9; Ps 82).

För det andra lär vi oss att pluralformen i det hebreiska språket inte alltid betyder att det är fråga om en pluralitet. Moshè, som inte var mer än en enda person, fick titeln elohim – i plural. Det finns andra exempel på hur samma titel används utan någon antydan om att det är fråga om pluralitet. Avguden Baal benämns med titeln elohim (Dom 8:33; 1 Kung 18:27) utan att vara fler än en m.m. Därför måste man förstå pluralformen som en förstärkning av funktionen och inte som en pluralitet av personer eller personligheter. Pluralformen som används i den hebreiska texten liknar användandet av stor bokstav i början av egennamn i det svenska språket.

Funktonen att vara elohim innebär ett oerhört stort ansvar och hög auktoritetsställning. Som en auktoriserad representant för den Evige fick Moshè makt att tala mycket kraftiga ord som den Evige själv gör. Dessutom fick han makt att göra mäktiga under så ofta han ville.

Om någon får ett sådant förtroende av den Evige är det för att han har fått godkänt på proven och har visat ovanligt stor trohet. Ju mer trohet en människa visar den Evige, desto mer makt och ansvar är hon kapabel att förvalta. Moshé var trogen och HaShem gav honom förtroendet att vara elohim.

Var trogen i det lilla så blir du förtroende värd inför Dens ögon som ser i det osynliga. Förvalta det han har gett dig med trohet så kommer du att få mer och mer.

Må den Evige ge dig vad ditt hjärta begär,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner