Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaErá 14-4

Och jag visade mig

2 Mosebok 7:8 ­ 8:10 (8:6 heb.)

Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar. Men Arons stav slukade deras stavar. Ändå förblev faraos hjärta hårt och han lyssnade inte på dem, alldeles som HERREN hade sagt.

2 Mos 7:12-13 SFB

Vem vinner en diskussion?

När två människor som diskuterar har var sin idé som står emot varandra är det vanligt att båda försöker vinna diskussionen med argument som försvagar motståndaren. Den som har sitt sinne uppblåst av intellektuellt högmod tror att han kan vinna en diskussion med de argument som mest trycker ner motparten för att denne skall känna sig förödmjukad och okunnig inför den förstes briljanta kunskap och argumentering. Den typen av diskussion tjänar bara till att nära stoltheten och förstärka jetser hará, den onda böjelsen, köttet.

Det är inte den som kan lägga fram det starkaste argumentet som vinner en diskussion. Det kan hända att han vinner diskussionen i sig, men den som känner sig förödmjukad av den listigastes attityd forsätter många gånger att tro det han vill tro helt enkelt därför att han inte är beredd att lägga sig under den andres attityd.

Kraftmätningen mellan Moshé och Egyptens magiker är ett exempel på detta. Trots att Aharons stav/orm var starkare än magikernas stavar/ormar och slukade dem, blev det ingen förändring i attityden hos magikerna eller i farao. Moshé vann inte slaget genom att visa att hans kraft var starkare än den andre, för faraos hjärta förhärdade sig. Detta är mycket vanligt i diskussioner. Den som har vunnit en diskussion har vunnit med sitt argument, men han vann inte sin motparts hjärta.

Det är bättre att förlora en diskussion än att förlora ett hjärta. Det är bättre att förlora ett argument och vinna motpartens hjärta och uppskattning när han ser att den andre inte är intresserad av att få makt över honom eller ta kontroll över hans sinne och inte heller skryta och sätta sig över sin nästa.

Men i Moshé fanns det ingen längtan att visa att han var bättre. Han var en mycket ödmjuk man som bara var ute efter att lyda den Eviges befallningar. Och eftersom han ödmjukade sig blev han upphöjd och den Evige visade genom den kraft som verkade genom honom att Han var den störste. Men Moshé gjorde inte som många andra när de försöker ta den Allsmäktiges plats och vara gudar i denna värld så att de kan bli prisade för sina meriter och bedrifter. Ett sådant förfarande låg långt ifrån en sådan gudsmänniska som Moshé. Hans hjärtas motiv var långt över dessa attityder som tillhör köttsliga människor.

Försök aldrig att vinna en diskussion för att bli den smartaste eller för att bli upphöjd över andra. Om du gör det är du en förlorare i Himlens ögon. Å andra sidan kan du och bör du vinna diskussioner genom att ha ett ödmjukt hjärta som hedrar sin motpart, tillrättavisar honom med mjukhet, medkänsla och kärlek. På så sätt vinner du hans hjärta och kan hjälpa honom att omvända sig från sina felaktiga argument och idéer som står emot Torán.

Må den Evige hjälpa oss att vara ödmjuka i allt och inte söka att bli upphöjda på något område i våra liv.

Saliga är de ödmjuka för de skall ärva landet,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner