Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaErá 14-5

Och jag visade mig

2 Mosebok 8:11-22 (8:7-18 heb.)

Därefter gick Mose och Aron ut från farao. Och Mose ropade till HERREN om hjälp mot paddorna som han låtit komma över farao.

2 Mos 8:12 (8:8 heb.) SFB

Varför måste man ropa till den Evige?

Trots att den Evige hade planerat att ta bort paddorna kunde de inte tas bort utan ett samarbete från en människa. Moshés bön behövdes. Den hebreiska texten säger att Moshé ropade – va-jitsakויצעק  – till den Evige så att paddorna kunde tas bort. Varför behövde Moshé ropa om den Eviges plan var att ta bort dem?

Det är uppenbart att den Evige söker medarbetare för att uppfylla sina syften på jorden.

Första gången som ordet tsaakצעק  – förekommer i Torán är i 1 Mosebok 4:10 där det talas om Hevels (Abels) blod som ropar från jorden. Andra gången ordet förekommer är i 1 Mosebok 27:34 där det står att Esav ropade med en hög och bitter klagan när han fick reda på att han hade förlorat sin fars välsignelse. Den tredje gången som ordet tsaak förekommer är i 1 Mosebok 41:55 där det sägs att Egyptens folk ropade till farao efter bröd.

Detta lär oss att vi vid vissa tillfällen måste ropa till himlen för att den Eviges plan skall uppfyllas på jorden. Ett av bönens viktigaste syften är att HaShems vilja skall kunna ske på jorden som den sker i himlen. Och många gånger måste man ropa tills den Evige svarar.

Varför måste man ropa om den Evige lyssnar till tankarna?

Den Evige behöver inte vårt rop, vi behöver ropa till den Evige. Den som ropar använder mycket energi i sin bön och den energin skapar intensivhet som hjälper den som ber att koncentrera sig och verkligen vara medveten om det han gör. Den Evige hör inte böner som görs utan överlåtelse och när man ber utan att tänka på det man ber eller om man egentligen inte vill det man ber om. En sådan bön gör ingen verkan. Rop är en hjälp att förstärka bönen.

Den rättfärdiges rop förlöser övernaturliga krafter. Den rättfärdiges rop befriar från otrons bojor. Den rättfärdiges rop befriar från demoniskt betryck. Den rättfärdiges rop för honom ut ur känslornas fängelse. Den rättfärdiges rop får den Eviges hand att röra sig. Genom den rättfärdiges rop skakar ondskans makter. Den rättfärdiges rop är nödvändigt för att den Eviges planer skall kunna uppfyllas på jorden.

Käre lärjunge till Jeshua, ropa till Himlen så kommer du att få se den Eviges mäktiga hand.

Må den Evige uppfylla sitt syfte med ditt liv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner