Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaErá 14-6

Och jag visade mig

2 Mosebok 8:23 (19 heb) ­ 9:16

Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folketŠ Men HERREN gjorde faraos hjärta hårt så att han inte lyssnade på dem, alldeles så som HERREN hade sagt till MoseŠMen just därför skonade jag dig, att jag skulle visa dig min kraft och för att mitt namn skulle förkunnas på hela jorden.

2 Mos 8:32 (28 heb.); 9:12, 16 SFB

Vem förhärdar hjärtat?

Toràn lär oss å ena sidan att farao förhärdade sitt hjärta och å andra sidan att den Evige förhärdade faraos hjärta. Vem var det då som förhärdade hans hjärta?

Om en människa vägrar att ödmjuka sig inför den Eviges kallelse till omvändelse förhärdar hon själv sitt hjärta. Den Evige är mycket barmhärtig och tålmodig med människan och därför försöker han leda henne till omvändelse många gånger och på många sätt. Men om någon fortsätter att synda utan att lyssna på den himmelska kallelsen, då blir hans hjärta förhärdat och med tiden finns det ingen möjlighet till omvändelse och då är den själen förlorad för evigt.

I början förhärdar människan själv sitt hjärta, vilket var fallet med farao. Därefter förstärkte den Evige faraos hjärtas längtan så att han kunde hålla fast vid sin motspänstighet inför så många prov på den Eviges kraft. Fallet farao var redan förlorat. Han hade själv valt att inte ödmjuka sig och han hade själv förhärdat sig. Därför fanns det ingen möjlighet för hans själ att bli räddad och frälst. Han var redan förlorad.

Men den Evige använde sig av den situationen och utnyttjade faraos förhärdelse och styrkte hans hjärta så att han kunde fortsätta att stå emot. Det gjorde han med ett alldeles speciellt syfte, för att hans undergörande kraft skulle visas och för att hans Namn skulle bli proklamerat på hela jorden. Utan faraos motstånd hade det inte funnits plats för de tio plågorna och inte heller för de stora undren. Faros själ var förlorad, men  inte hans uppgift i denna värld. HaShem använde sig av hans förhärdelse för att uppfylla sina planer för sitt folk.

Välsignad vare den Evige som kan använda allt för att uppfylla sina planer!

Förhärda inte ditt hjärta inför den Eviges kallelse. Ödmjuka dig och be om ett mjukt hjärta. Det är farligt när någons hjärta stänger sig eller blir förhärdat. Må den Evige bevara oss från det!

Frid och barmhärtighet,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner