Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaErá 14-7

Och jag visade mig

2 Mosebok 9:17-35

Mose svarade honom: "När jag kommer ut ur staden skall jag sträcka mina händer mot HERREN. Då skall dundret upphöra och inget hagel komma mer, för att du skall inse att landet tillhör HERREN..

2 Mos 9:29 SFB

Vems är jorden?

Den Allsmäktige är himlarna och jordens Skapare. Det betyder att allt som finns är hans. Hela jorden är hans. Människan har bara blivit satt på jorden för att samarbeta med den Evige för att uppfylla hans syfte med skapelsen. I Psalm 115:16 står det skrivet: "Himlen är HERRENS himmel och jorden har han givit åt människors barn." (SFB) Jorden blev given till människan för att hon skall ta hand om den åt den Evige. Men jorden fortsätter att tillhöra den Evige för människan är bara en förvaltare av den synliga skapelsen.

Eftersom jorden tillhör den Evige har han rätt och makt att göra med den vad han vill. Men eftersom han ställde den under människans auktoritet måste han respektera människans rätt över jorden. När han därför dömer jorden med plågor är det för att människan inte uppfyller sin uppgift med att leva ett rättfärdigt liv på jorden. Om människan lever i synd kommer den Evige att skada jorden som ett sätt att döma människan som lever av jorden.  De domar som kom över Egypten var direkta attacker mot egyptiernas falska gudar (2 Mos 12:12; 4 Mos 33:4). Den Eviges domar över Egyptens land var ett direkt resultat av egyptiernas synd av avgudadyrkan och för att de betryckte Israels barn. Den Evige har förfoganderätten över sin skapelse och när han skadar jorden gör han det för människans skull.

Å andra sidan har människan inte rätt att skada jorden. Hon har rätt att dra nytta av de rikedomar som finns på jorden men hon har inte rätt att genom sin verksamhet orsaka skador i ekosystemet. Om människan skadar naturen syndar hon mot den Evige genom att inte uppfylla sitt uppdrag att vårda jorden (1 Mos 2:15). Den som förstör jorden kommer att bli förstörd av den Evige (Upp 11:18).

Var slänger du skräpet? Hur tar du hand om giftigt material som du använder hemma eller på jobbet? Hur vårdar du din kropp i förhållande till kyla, sol, mat med skadliga ingredienser och andra saker? Hur använder du din bil? Tänker du på att leva en livsstil som inte skadar miljön?

Varje gång jag ser någon kasta papper eller plats på marken blir jag ledsen. Varje gång jag ser någon stå med bilmotorn påslagen mer än två minuter blir jag ledsen. Varje gång jag ser någon lämna lamporna tända i rum där de inte behöver lyse blir jag ledsen. Varje gång jag ser en liten produkt med ett onödigt stort paket och med onödiga material blir jag ledsen. Varje gång jag ser någon kasta mat i skräpet blir jag ledsen. Varje gång jag ser någon slösa med vatten eller annat eller slänga det som kan komma till nytta eller återvinnas blir jag ledsen. Varför? Därför att de som gör det inte vårdar jorden. De gör inte den Eviges vilja. De skadar hans skapelse. De tänker inte på kommande generationer. De tänker inte på det globala ekosystemet. De tänker bara egoistiskt på sig själva och på nuet. De tänker inte på andra eller på framtiden.

Att skada jorden tillhör de ogudaktiga. Att vårda skapelsen tillhör de rättfärdiga.

Nästa gång, använd papperskorgen!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner