Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bo 15-2

Kom

2 Mosebok 10:12-23

Då kallade farao snabbt till sig Mose och Aron och sade: "Jag har syndat mot HERREN, er Gud, och mot er. Men förlåt nu min synd den här enda gången och be till HERREN, er Gud, att han tar bort bara denna dödsplåga från mig."… Men HERREN gjorde faraos hjärta hårt, och han släppte inte Israels barn.

2 Mos 10:16-17, 20 SFB

Finns det skenbar omvändelse?

När gräshopporna kom över Egypten och åt allt som de kunde blev faraos själ svag. Han kallade på Moshè och Aharon och bekände att han hade syndat mot den Evige och mot dem och bad om förlåtelse för sin synd och om hjälp för att bli befriad från gräshoppsplågan. Sedan säger Toràn att den Evige förstärkte faraos hjärta vilket gjorde att han kunde göra det som han egentligen ville, att inte sända iväg Israels söner och döttrar. I den hebreiska texten står det inte skrivet att den Evige förhärdade hans hjärta, utan att han styrkte det – vajechazekויחזק  – från roten chazak חזק  – stark.

Det lär oss att faraos omvändelse bara var skenbar. Han bara omvände sig på ytan av sin själ för att få personlig vinning av det och bli befriad från plågan. Men när plågan försvann var hans hjärta oförändrat. Hans omvändelse hade inte kommit från hjärtat utan från sinnet. Den var inte något vidare djup. Det fanns ingen attitydförändring i det innersta.

Många människor kommer till den Evige när det går dåligt och ber om hjälp. De vet att deras livsstil inte är i linje med sin Skapare och därför känner de behovet av att bekänna sina synder och be om förlåtelse. Men deras bön om förlåtelse är bara villkorlig. De gör det med syftet att få favör hos den Evige bara för den gången och för att få tillfällig hjälp, inte för att fullständigt ändra sitt liv och upphöra med att göra det som de själva vill. Deras hjärtan är inte överlåtna till den Evige. De bara söker honom av egna intressen. När den Evige hjälper dem lämnar de honom eftersom deras hjärtan inte förvandlades. Det fanns ingen sann omvändelse i dem, bara skenbar.

Den Evige är inte en rörmokare som man ringer när det är översvämning i huset. Han är en Fader och en Chef som man måste lyda i allt och inte bara när det går dåligt.

Sluta att leva för dig själv. Sluta att själv bestämma när du skall lyda den Evige. Ödmjuka ditt hjärta för att få det rätt ställt med honom när det går dåligt och när det går bra. Omvänd dig på riktigt!

Må den Evige ge dig uppenbarelse till att kunna förstå detta budskap.

I Messias Jeshua,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner