Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bo 15-3

Kom

2 Mosebok 10:24 ­ 11:3

Då kallade farao till sig Mose och sade: "Gå och håll gudstjänst åt HERREN. Bara era får och er nötboskap måste bli kvar. Till och med era barn får gå med er." Men Mose sade: "Du måste låta oss få slaktoffer och brännoffer att offra åt HERREN, vår Gud. Också vår boskap måste gå med oss, och inte en klöv får bli kvar. Från vår boskap tar vi när vi tjänar HERREN, vår Gud. Och innan vi är där, vet vi inte själva vad vi skall offra åt HERREN."

2 Mos 10:24-26 SFB

Hur kan man tjäna den Evige?

Till slut gav farao Israels söner tillstånd att gå ut i öknen och tjäna den Evige. Men han tillät dem inte att ta med sina djur, sina tillgångar. Moshé lät sig inte luras av denna listighet. Det var inte tillräckligt att bara ha familjen med sig i gudstjänsten. Även djuren måste vara med.

Det lär oss att för att tjäna den Evige räcker det inte med att bara männen gör det. Man måste få med sig sin familj i gudstjänstlivet. Israels högtider är inte bara för männen (10:11), utan för ungdomar, gamla, män, kvinnor, pojkar och flickor (10:9). Alla måste vara med på högtiderna och alla måste känna glädje och tillfredsställelse i firandet. Om man har ett firande där någon av dessa grupper inte kan vara glada kan det inte bli en högtid inför den Evige.

Dessutom var det inte tillräckligt att tjäna den Evige bara med instrument, sång och dans. En helöverlåtelse behövdes som innefattar totalt allt. Moshé bad om allt som tillhörde Israels barn för att kunna ge allt till den Evige. Utan en helöverlåtelse kan man inte tjäna den Evige på ett rätt sätt. Han är värd allt. Man kan inte hålla något tillbaka när man skall tjäna honom.

Moshé talade inte listiga ord eller ljög för farao. Han sa inte att inte en enda klöv inte fick bli kvar i Egypten för att kunna rymma med allt. Det var sant det han sa att man måste vara villig att ge ALLT när man skall tjäna den Evige.

För att våra liv skall kunna tjäna den Evige på ett rätt sätt måste vi överlämna allt till honom, inte bara våra kroppar, inte bara våra familjer, inte bara vår lovsång, inte bara vår tid utan alla våra ägodelar. Inte en enda klöv får bli kvar när det gäller vår överlåtelse till himmelsk tjänst. Om vi inte är villiga att ge honom alla våra materiella ägodelar och alla våra pengar kan vi inte tjäna honom. Han skall kunna be om vad som helst och då måste vi vara villiga att offra det till honom. Då kan det bli en verklig högtid.

Om du inte är lycklig i ditt förhållande till den Evige beror det på att du inte har överlämnat allt till honom. Om du håller något tillbaka blir ditt offer inte välbehagligt inför honom och då kan du inte uppleva lycka i din själ.

Må du bli lycklig,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner