Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bo 15-4

Kom

2 Mosebok 11:4 – 12:20

Under sju dagar får ingen surdeg finnas i era hus. Var och en som äter något syrat skall utrotas ur Israels menighet, vare sig han är främling eller född i landet.

2 Mos 12:19 SFB

Vad tjänar det till att inte äta jästa spannmålsprodukter?

Det mogna axets månad, på hebreiska haavivהאביב  – blev utnämnd att vara det första av årets månader för Israels söner och döttrar. Det är förlossningens månad. I den månaden blev israels folk befriade från slaveriet under farao och Egyptens hårda arbete och i den månaden kommer Israel att bli förlossad på nytt. För att minnas den historiska befrielsen och för att proklamera den framtida slutliga befrielsen har den Evige instiftat påskhögtiden, på hebreiska pèsach פסח  (med betoning på e).

Omedelbart efter pesach kommer ett veckofirande som kallas för det osyrade brödets högtid, på hebreiska chag hamatsotחג המצות. Under den högtiden är det strängeligen förbjudet att äga, förvara eller äta någon spannmålsprodukt som har genomgått en jäsningsprocess.

Hela pesach-firandet och chag hamatsot är fyllda av symbolik som talar om den första och den andra förlossningen. Därför har surdegen, den jästa spannmålsprodukten, en symbolik med ett mycket djupt budskap. Den som inte respekterar normen om att inte äta surdeg under den veckans firande förlorar sin rätt att tillhöra det utvalda folket som kommer att regera över den tillkommande världen, antingen han är främling eller infödd i Israels land.

Vad är det då för budskap bakom förbudet mot att äta jästa spannmålsprodukter?

I Skrifterna symboliserar surdegen den onda böjelsen, synden, kiv, stolthet och falsk undervisning. När därför Israels söner och döttrar och de inympade från folken städar sina hem innan pesach och söker efter och gör sig av med alla spår av jästa spannmålsprodukter, gör vi det för att på så sätt proklamera att vi inte vill ha något med dessa saker att göra i våra liv. Befrielse från den andliga surdegen är en väldigt viktig del av den slutliga förlossningen som kommer att ske när Jeshua kommer tillbaka i härlighet. Då blir vi för alltid befriade från jetser harà, synden. Men innan det sker har vi skyldighet att inte bara rena våra hem innan pesach, utan också göra samma sak i våra personliga liv. Det vi lär oss av plikten att inte ha något att göra med surdeg under en vecka per år är att vi bör vara noggranna med att låta den Evige rena oss från all synd, stolthet, stridslystnad och falsk undervisning under vårt livs alla dagar.

Om vi äter något jäst under de sju dagarna av chag hamatsot förlorar vi den andliga kontakten mellan våra själar och det utvalda folket om det inte finns sann omvändelse. Om vi på samma sätt äter av synden, med andra ord, om vi när oss av det som synden producerar i våra liv, kommer vi att gå miste om det eviga livet som finns berett för alla i Messias Jeshua.

Låt oss inte ta lätt med normerna för det osyrade brödets högtid. På samma sätt bör vi inte ta lätt med synden. Kämpa mot den. Ropa till himlen om att bli befriad från allt som den Evige anser vara surdeg i din själ. Ge inte upp. Fortsätt att kämpa med önskan om att allt skall försvinna, så får du del av uppståndelsen när den Välsignade och Avskilde Himmelske Översteprästen kommer, han som tar bort världens synd.

Må den Evige ge dig framgång i ditt renande,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner