Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bo 15-5

Kom

2 Mosebok 12:21-28

Ty HERREN skall gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna skall han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er.

2 Mos 12:23 SFB

Vem slog egyptierna?

Toràn säger att den Evige skulle gå fram över Egypten och slå alla förstfödda. Det enda sättet att skydda sig från den döden var genom lammets blod. Blodet från det offrade lammet befriar de förstfödda från döden. De förstfödda representerar hela folket.

Symboliken med Jeshuas död är väldigt klar. Genom hans blod blir vi befriade från den eviga döden. Alla de som tillgodogör sig av hans blod på ett andligt sätt genom tro kommer inte att lida den andra döden utan får del av uppståndelsen och det eviga livet.

Nu kan vi ställa oss frågan: vem slog egyptierna. Var det den Evige, satan eller en annan ängel? I denna vers står det skrivet att fördärvaren skulle komma in i husen för att döda. Vem är denne fördärvare? Andra texter ger oss svaret. I 1 Krönikeboken 21:15-16 står det skrivet: ”Gud sände en ängel mot Jerusalem för att ödelägga det. Men när denne höll på med ödeläggelsen såg HERREN det och ångrade det onda, och han sade till ängeln, Fördärvaren: "Det är nog, drag tillbaka din hand." HERRENS ängel stod då vid jebusiten Ornans tröskplats. David lyfte blicken och fick se HERRENS ängel stå mellan jorden och himlen med draget svärd i sin hand, utsträckt över Jerusalem. Då föll han och de äldste, klädda i säcktyg, ner på sina ansikten.” (SFB jfr. 2 Sam 24:16) Denna text visar oss att det finns en ängel som heter ”fördärvarängeln” eller ”ängeln som fördärvar” malach hamashchit מלאך המשחית  – som också kallas ”den Eviges ängel” malach HaShem. I versen i 2 Mosebok som vi stannat vid nämns han enbart som ”fördärvaren” hamashchit המשחית  – men jag drar slutsatsen att det är fråga om samma person.

Men säger inte den avskilda texten att den Evige skulle slå egyptierna? Hur kommer det sig då att det sedan står att det var hans ängel som skulle göra det?

Det lär oss tre saker:

  • Den Evige verkar genom sina sändebud, sina änglar. När ett sändebud verkar är det som om den som har sänt honom verkade och hans verk räknas som utsändarens verk. Det var den Evige som slog egyptierna, genom sin ängel, som kallas ”fördärvaren” – HaMashchit.

  • Fördärvarängeln är inte satan för den kallas ”den Eviges ängel” – Malach HaShem. Även om satan är en ängel skapad av den Evige kallas han aldrig för den Eviges ängel i Skrifterna. Han är en upprorisk ängel som trots det fortsätter att uppfylla den Eviges syften. Han kan inte göra något utan tillstånd från den Allsmäktige (se Jobs bok). Det finns inte två Gudar, en god och en ond. Det finns bara en, den Allsmäktige, som råder över allt.

  • ”Den Eviges ängel” är inte Messias för Messias är inte en fördärvare utan en frälsare, förebildad i lammet som offras och äts under Pesach.

Välsignad vare den Evige för lammets blod som befriade från döden vid vår första förlossning och som också kommer att befria oss från döden vid vår andra förlossning.

Kol tuv – allt gott,

Ketriel


Flash Player Needed/p>

Ladda ner