Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bo 15-6

Kom

2 Mosebok 12:29-51

Om en främling som bor hos dig vill fira HERRENS påskhögtid, skall alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den, och han skall då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren får äta påskalammet.

2 Mos 12:48 SFB

Vem har rätt att få del av Lammet?

Påskoffret har ett väldigt mäktigt budskap. För det första blev det givet till Israels infödda för att påminna om det som hände under den första förlossningen. Påskalammet kan bara offras när det finns ett tempel i Jerusalem och det kan bara ätas i Jerusalem av dem som tillhör den kroppsliga omskärelseförbundet. Därför är det som judarna idag firar inte en riktigt pesach utan en påminnelse av pesach. Eftersom det inte finns ett tempel kan man inte offra lamm. Det är förbjudet att offra till den Evige utanför templet.

För det andra talar pesach-offret om den lidande Messias, Josefs sons död, han som är den Allsmäktiges Lamm. Den parallellism som finns mellan det ena och det andra är mycket klar och när man studerar pesach-lagarna kan man lära känna de djupheter som finns i Messias offer och de konsekvenser som kommer därav.

Jag vill här ta upp en sak. Torán bestämmer att ingen oomskuren i köttet får äta av ett lamm som offrats i templet som pesach. Pesach syftar på påskalammet. Om en icke-jude önskar äta av lammet måste han först bli jude, tillsammans med hela familjen. Det är den Eviges lag för pesach-offret. Det lär oss att dörren är öppen för vilken hedning som helst att bli jude om han så önskar. En icke-jude har inte rätt att äta av ett lamm som offrats som pesach. Varför? Därför att det finns ett mycket viktigt budskap i detta.

Som vi tidigare sagt, finns det en väldigt djup symbolism i detta firande. Å ena sidan talar det om den första förlossningen, ur Egypten. Men det talar också profetiskt om den andra förlossningen, i Messias, som är uppdelad på två händelser med 2000 års tidsskillnad. När Jeshua offrades och uppväcktes från döden, skapades den juridiska grunden för den slutliga förlossningen. Vi har ännu inte sett den andra förlossningen, den slutliga, för Messias har ännu inte uppenbarats i härlighet för att befria sitt folk från syndens slaveri. Men det finns en möjlighet att få del av och uppleva en liten försmak av den stora slutliga förlossningen som vi väntar på. Genom pesach-lagarna visar Toràn oss vem som kan få del av den slutliga förlossningen.

Jag skall förklara. Vi har ett lamm som offras i templet i Jerushalajim. På samma sätt har vi ett pesach-Lamm som offrades på olivberget utanför Jerushalajim för nästan två tusen år sedan. Sedan har vi plikten för de omskurna att äta pesach-lammet. Den som inte äter av lammet, trots att han skulle kunna göra det, blir borthuggen från sitt folk och får bära på sin synd (4 Mos 9:13). Vi har också plikten att vara omskuren i köttet för att kunna äta av det offrade lammet. Ingen som inte är omskuren i köttet kan äta av lammet.

Om vi nu gör en parallellism mellan pesach-lammet och Messias kan vi dra följande slutsats: Eftersom ingen oomskuren kan få del av pesach-lammet, så kan ingen som inte blivit omskuren i hjärtat få del av den Allsmäktiges Lamm. På samma sätt som de som kan äta av pesach-lammet men som inte gör det blir borthuggna från sitt folk, så kommer alla som inte tar del av den Allsmäktiges Lamm att förlora sin frälsning och rätten att bli en del av det utvalda folket för den tillkommande världen.

Må den Evige ge oss uppenbarelsens ande för att kunna se alla detaljer i Pesach.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner