Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bo 15-7

Kom

2 Mosebok 13:1-16

Det skall för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att HERRENS undervisning skall vara i din mun, ty med stark hand har HERREN fört dig ut ur Egypten.

2 Mos 13:9 SFB

Hur kan vi förstå parallellen mellan de två världarna?

Torán befaller Israels söner att sätta tecken på armen och mellan ögonen. Den hebreiska texten säger inte ”som ett tecken” – כאות  – utan “till ett tecken” –לאות  – vilket låter oss förstå att det i första hand inte är fråga om något symboliskt, osynligt, utan något mycket konkret, något fysiskt. Med andra ord, den Evige befaller de omskurna att sätta fysiska tecken på armen och på huvudet för att komma ihåg.

Dessa tecken tjänar också till något mycket djupare. Det som den Evige gör, gör han i flera världar samtidigt. De materiella sakerna är resultatet av de himmelska sakerna och de materiella sakerna talar om de himmelska sakerna. Det finns också ett samband mellan det materiella och det andliga. På så sätt utesluter det materiella inte det andliga och det andliga utesluter inte det materiella. Det faktum att detta budskap har en andlig dimension tar inte bort dess materiella betydelse och vikt. Och eftersom det finns ett samband mellan det materiella och det himmelska får de som sätter på sig tefillin (böneremsor) på armen och i pannan kontakt med det himmelska genom dem. Det ena tar inte bort det andra. Båda världarna lever parallellt och säger inte emot varandra.

Av det kan vi lära oss en läxa från det som hände under den första förlossningen. Det som då hände kommer att hända under den andra och slutliga förlossningen. Det finns en symbolism mellan de två förlossningarna. Farao symboliserar denna världs furste, satan. Egypten symboliserar det nuvarande världssystemet. Israels söner och döttrar symboliserar alla människor. Det fysiska slaveriet symboliserar människans slaveri under synden. Moshè var den förste förlossaren, Messias är den andre.

Slutsats: Messias kommer att befria oss från ondskans makt och leda oss till den eviga friheten.

Välsignad vare den Evige för Förlossaren som kommer!

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner