Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Jitró 17-3

Jitró

2 Mosebok 18:24-27

Han valde ut dugliga män ur hela Israel och gjorde dem till huvudmän för folket, till föreståndare, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio. 

2 Mos 18:25 SFB

Vilken position har ledarskapet?

Torán säger att när Moshè valde ut män till att vara domare i Israel satte han dem över folket. Det lär oss att en människa som har auktoritet har en position som ligger över den vanliga medborgaren. Denna position har han inte i sig själv utan som domare. När han utövar domarfunktionen står han över folket, men när han inte utövar den funktionen står han på samma plan som folket.

Det lär oss att det är skillnad mellan position och värde. Alla människor har samma värde men alla har inte samma position. En position gör inte en människa till mer än en annan, men hennes funktion står över de andra. Detta är viktigt att erkänna i dessa dagar när uppror och respektlöshet mot överhetspersoner håller på att spridas ut över världen.

Alla domare som Moshé rabbenu (vår lärare) satte över folket hade inte samma ansvar. Några hade ansvar över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio. Det visar att inte alla hade samma ledarskapsförmåga och att var och en fick ett ansvarsområde som motsvarade hans förmåga. Så skall det vara i en rätt administration. Rätt man på rätt plats.

När det inte finns dugliga ledare eller när en person innehar en myndighetspost utan att vara kvalificerad för den kommer folket att lida av en dålig administration. Visdom är att göra allt på bästa sätt och Moshé gjorde väl när han lyssnade på sin svärfars visa råd. Så fick folket uppleva välsignelse och lättnad.

Låt oss respektera de myndigheter som står över oss och låt oss be för alla myndigheter som finns så att de kan utöva sin funktion på rätt sätt.

Kol tuv ­ allt gott,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner