Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Jitró 17-4

Jitró

2 Mosebok 19:1-6

Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. 

2 Mos 19:4 SFB

Vad är det viktigaste i livet?

 

Den Evige förde ut Israels söner och döttrar ur Egypten med ett enda syfte, att de skulle vara nära Honom. Detta är det viktigaste för människan ­ att vara nära den Evige.

Varför gjorde den Evige alla under och tecken i Egypten? För att föra folket till sig. Varför delade han på Sävhavet och förde folket till öknen? För att föra folket till sig. Varför undervisade han folket alla lagar om en rätt och avskild livsföring? För att föra folket till sig. Varför grundade han Israels nation? För att ha ett folk nära sig.

Intimitet med den Evige är det viktigaste i livet. Det har ingen betydelse om du har pengar, vänner, framgång och lycka i denna världen, om du inte har utvecklat intimitet med den Evige tjänar allt annat ingenting till.

Människan skapades inte bara för att leva för den Evige utan också för att leva med Honom. Om du inte lever nära honom och om du inte på ett konkret sätt fått uppleva hans närvaro i ditt inre, då bör du söka honom med hela ditt hjärta och vara villig att offra allt du har för att få tag på det viktigaste i livet ­ intimitet med den Evige.

Avsätt minst en timme per dag i bön, lovsång och studier av Skrifterna. Så utvecklar du ditt intima liv med den Evige.

Må det gå bra för dig,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner