Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Jitró 17-5

Jitró

2 Mosebok 19:7-19

Du skall märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga: Tag er i akt för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot. Var och en som kommer nära berget skall straffas med döden 

2 Mos 19:12 SFB

Varför finns det gränser?

Efter att folket förts ut ur Egyptens slaveri måste det nu gå igenom en lång process av sinnesförändring för att kunna uppleva frihet. När den Evige befriade dem från slaveriet lät han dem inte hänga i luften, utan att få några regler. Sann frihet har att göra med bestämda normer och markerade gränser. Nu var det dags för folket att lära sig den läxan.

Många tror att frihet innebär att göra vad man tycker. Men sann frihet är att hitta och hålla sig inom de gränser som den Evige har utstakat för var och en. Gränserna och de skrivna normerna är inte till för att hindra friheten att utvecklas, tvärt om. Sann frihet får människan uppleva när hon vet vilka gränser hon kan röra sig inom utan att riskera straff eller skada.

Vid detta tillfälle lärde den Evige folket att det finns viktiga gränser. När man överträder gränserna löper man risken att bli skadad och till och med dö, som i detta fall.

Mitt på en landsväg finns det en linje som delar de två filerna. Om man kör över linjen blir olycksrisken mycket större. Gränserna är till för att beskydda och för att ge frihet. När man vet att det inte är någon fara inom de markerade gränserna, då känner man säkerhet och kan röra sig fritt inom det markerade området.

Att ta bort gränser skapar ingen frihet utan förvirring och livsfara. Att hålla sig inom gränser skapar frihet och säkerhet.

Må den Evige hjälpa oss att förstå vilka gränser som gäller och hålla oss inom dem, för att vi skall vara fria och säkra.

Shalom uvrachá ­ frid och välsignelse,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner