Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Jitró 17-7

Jitró

2 Mosebok 20:18-26 (15-23 heb.)

Men Mose sade till folket: "Var inte rädda, ty Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni skall frukta honom, så att ni inte syndar."

2 Mos 20:20 SFB

Att frukta eller inte frukta? Det är frågan.

Efter den mäktiga manifestationen vid Sinai berg var folket mycket rädda för den Evige. Dödsfruktan hade fyllt dem så att de inte längre ville lyssna på den Eviges hörbara röst från himlen. Därför sa Moshè till dem att inte vara rädda, men i samma mening säger han att den Evige hade kommit med alla dessa kraftiga manifestationer för att skapa en besående fruktan i folket så att de skulle bevaras från synd. I den hebreiska texten förekommer samma ord båda gångerna. Å ena sidan skulle de inte frukta, men å andra sidan skulle de alltid frukta så att de inte syndar.

Det lär oss att det finns två typer av fruktan och att man måste få tag på den balans som finns när det gäller fruktan för den Evige.

Om vi talar om två typer av fruktan skulle vi kunna uttrycka det med två olika ord, rädsla och respekt. Det är inte bra att vara rädd för den Evige eftersom han är kärlek och kärleken driver ut rädslan. Å andra sidan skall man han så mycket respekt för honom att den nästan förvandlas till förskräckelse.

Att frukta, javisst, men utan fruktan.

Må den Evige ingjuta mycket fruktan i våra hjärtan så att vi inte syndar och må vi aldrig vara rädda för att närma oss Honom som vår himmelske Fader.

Shabbat shalom!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner