Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mishpatim 18-1

Sociallagar

2 Mosebok 21:1-19

Den som slår någon så att han dör, skall straffas med döden. Men om han inte avsåg att döda, utan Gud lät en olycka ske genom honom, skall jag anvisa dig en ort dit han kan fly. 

2 Mos 21:12-13 SFB

Vem styr över omständigheterna?

I detta sociala bud lär vi oss en av de viktigaste sanningarna. Bakom allt som händer finns det En som regerar och styr. Om en människan orsakar en annans död utan vilje beror det på att den Allsmäktige gjorde så att det hände. Man kan diskutera om den Evige gjorde det aktivt ­genom att direkt orsaka det­ eller passivt ­genom att låta det ske. Men när allt kommer omkring är det egentligen samma sak. När den Evige tillåter något hända är det han som orsakar det, direkt eller indirekt.

Det kvittar om vi räknar med det faktum att det finns ett mörkrets rike i luften som leds av satan och hans upproriska änglar. Om satan gjorde det beror det på att den Evige gav honom tillstånd. Satan kan inte göra något utanför det område som den Evige har stakat ut för honom. Han har rättighet att handla där det finns olydnad mot den Eviges bud, men det beror på att den Evige har gett honom den makten. Om satan verkar i någons liv beror det på att han har fått fullmakt av den Högste att göra det.

Det finns inte två parallella makter i himlarna, en god och en ond, som strider mellan varandra. Vi måste göra oss av med den typen av dualism. Det finns bara en enda Regent i himlen och Han råder över allt, till och med över mörkrets värld. Mörkrets rike i himlarymderna ligger inte parallellt med ljusets rike. Ljusets rike står över mörkrets rike och råder över allt. Det finns inget som händer i den osynliga världen eller den synliga världen som inte är övervakat och kontrollerat av den Evige. Han har fullständig kontroll över hela sin skapelse, även den som har gjort uppror mot honom.

Om vi får vara med om en olyckshändelse beror det på att det finns bakomliggande orsaker. Ibland förstår vi inte alla de anledningar som orsakar de negativa händelserna. Det kan vara på grund av vår olydnad, slarv, felaktiga attityder eller för att vi är en del av ett sammanhang som drar det onda till sig. Men det kan också vara för att undvika något värre i framtiden, för att lära oss viktiga sanningar, slipa på vår karaktär, förmå oss att söka honom eller för att bevara oss från synden. HaShem har tusen anledningar till att låta negativa saker hända i våra liv.

Men om vi skyller på djävulen skapar vi två gudar i våra sinnen och då faller vi i en typ av avgudadyrkan.

Denna text lär oss att satan inte är den som ytterst orsakar en dödsolycka utan den Allsmäktige. Låt oss lära oss läxan om att vi bara har en Gud som fullständigt regerar över absolut allting.

Överlåt ditt liv i Hans händer så kommer dina vägar att ha framgång.

Shavua tov ­ god vecka,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner