Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mishpatim 18-2

Sociallagar

2 Mosebok 21:20 ­ 22:4 (3 heb.) 

Om oxen tidigare haft vanan att stångas och hans ägare har blivit varnad men ändå inte bevakat honom och oxen då dödar någon, man eller kvinna, skall oxen stenas och även hans ägare dödas. 

2 Mos 21:29 SFB

Vem kan tvätta sina händer?

I denna text lär vi oss en väldigt viktig läxa om ansvar. Människan är inte bara ansvarig för sina egna handlingar och måste bli dömd inför himmelens domstol för det hon har tänkt, sagt, gjort och underlåtit, utan hon är också ansvarig för det som de djur som hon äger gör. Om någons tjur stångar en människa och dödar henne och ägaren visste att tjuren hade den ovanan, då är det som om ägaren hade dödat människan och han måste också avlivas, om han inte betalar en lösepenning (21:30).

Det lär oss att ingen kan säga att det var hans tjur som gjorde det och tvätta sina händer rena från sitt ansvar, om han visste innan att tjuren var farlig. Samma princip gäller för en hund. Om någon har en hund och vet att hunden kan skada andra, då är han ansvarig för de skador som hunden orsakar. Han kan inte säga att det var hundens fel och inte hans fel. Den ursäkten är inte giltig. Var och en är ansvarig för det deras djur gör.

Det är lätt att skylla på andra människor, på djur eller på omständigheter. Toràn lär oss att vara ansvariga. Den omogne och onde tar inte ansvar för något. Den mogne och kärleksfulle tar även ansvar för det negativa som händer andra utan att behöva göra det.

Den förste Adam skyllde på sin maka och på ormen, men den siste Adam tog på sig hela världens skuld och valde att ta de yttersta konsekvenserna av synderna, felstegen och skadorna som alla andra hade gjort och som de skulle göra i framtiden.

Skyll inte på andra. Var ansvarig för dina gärningar och deras gärningar som står under din vård, människor och djur. Om du vill bli stor i Himmelriket och komma upp till Messias nivå, ta då även ansvar för andras handlingar utan att själv vara skyldig. Då får du stor lön i den tillkommande världen.

Välsignad vare den Evige för Messias Jeshua, vårt stora exempel!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner