Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mishpatim 18-5

Sociallagar

2 Mosebok 23:6-19

Du skall inte i någon rättssak förvanska rätten för den fattige som du har hos digŠ En främling skall du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land. 

2 Mos 23:6, 9 SFB

Varför är HaShem så intresserad av de svaga?

I Torán finns det många bud som skyddar de svaga i samhället. Här har vi två versar som poängterar vikten av att akta sig så att man inte skadar någon fattig eller utlänning. Anledningen som det Evige lyfter fram till att inte förtrycka främlingen är att folket känner till främlingens känslor. Det känslomässiga intrycket från främlingskapet i Egypten borde alltså hålla i sig längre än en generation eftersom det är grunden för detta bud. De barn som föddes från och med Jehoshuas (Josuas) generation hade inte upplevt slaveriet och kände inte till en främlings känslor. Trots det talar Toràn som om denna känsla ständigt skulle finnas i folket.

Det lär oss att trots att vi inte personligen har upplevt det som utlänningar upplever bör vi komma ihåg tidigare generationer som upplevde den känslan i Egypten, och vi bör anstränga oss för att sätta oss i utlänningens ställe och känna det han känner.

Jag kommer ihåg första gången jag var i Spanien själv och bodde i ett hem där de bara pratade spanska och valencianska. Jag hade inte studerat spanska och därför var det väldigt svårt att kommunicera med den familj som jag bodde hos. Jag minns att jag satt vid matbordet och inte visste hur man ber om sockret, för jag visste inte hur man säger socker på spanska. När jag behövde gå på toaletten kunde jag inte be om ursäkt för att jag reste mig från bordet, vilket gjorde att de andra tyckte att jag var väldigt lustig. Jag kände mig totalt ensam, isolerad och övergiven i mina frustrerade känslor som orsakades av att inte kunna förmedla mina mest grundläggande behov.

Vid det tillfället tog jag ett beslut, att aldrig glömma de känslorna för att kunna förstå alla invandrare som kommer nya till ett land utan att kunna prata. Det är en mycket förödmjukande känsla.

För den som redan kan är det väldigt lätt att förödmjuka en utlänning. En liten attityd av förakt, ett nedvärderande ord eller en nedsättande blick förstärker utlänningens lidande och frustration.

HaShem känner till dessa känslor och han vill att hans folk aldrig någonsin skall glömma vad det innebär att vara utlänning för att inte förstärka den smärta som redan finns i utlänningarna för att de inte talar ordentligt, för att de inte känner till kulturen väl, för att de inte vet var man skall få tag på saker och ting, för att de inte förstår skämten, för att de inte tänker som andra och för en massa andra saker.

Låt oss vårda de svaga och anstränga oss för att göra livet lättare för dem. Avlägsna från din mun alla skämt om utvecklingsstörda, utlänningar, människor från andra raser, okunniga, folk från grannländerna och alla andra som inte är som du. En föraktfull attityd som gör att man skrattar åt andra är inte välbehaglig för den Evige. Torán lär oss att rena oss från allt sådant.

Må den Evige hjälpa oss att alltid uttrycka vår kärlek på ett praktiskt sätt, också till dem som inte är som vi.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner