Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mishpatim 18-7

Sociallagar

2 Mosebok 23:26 – 24:18 

De skall inte bo kvar i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Du kunde då tjäna deras gudar och detta skulle bli en snara för dig. 

2 Mos 23:33 SFB

Är den Evige rasist?

Den Evige befallde Israels söner att driva bort och utrota de sju folken som bodde i det utlovade landet. Det gjorde han inte bara en gång, utan många gånger och på många sätt. En ättling till Kenaan får inte bo i Israels land. Varför? Är den Evige rasist?

Toràn ger oss svaret på dessa frågor. I denna text, och i många andra, förklarar den Evige att det var på grund av dessa folks ondska som de inte hade rätt att existera. HaShem har rätt att regera över sin värld och om ett folk inte uppfyller de sju grundläggande lagarna som gäller för alla människor, tar han till disciplinerande åtgärder som ibland kan bli mycket stränga.

Avgudadyrkan, fri sex och våld är det som orsakar störst straff, och dessa folk hade hängett sig fullständig åt dessa onda saker och mycket mer. Deras avgudadyrkan var så stark att det inte längre fanns något hopp om räddning för dem. Bara en kvinna blev räddad från deras onda värld, Rachav (se Josuas bok).

Denna vers lär oss att Israels söner och döttrar löpte risken att bli besmittade av de sju folkens avgudadyrkan. Orenheten från avgudadyrkan är inte bara fysisk och psykisk utan också andlig. Det är något väldigt djupt. Det har att göra med dominans och besättelse av onda och orena andar som härskar över avgudadyrkare.

Den Evige, som är god, ville hjälpa sina söner och döttrar att inte falla i samma fördärvliga avgudadyrkan och därför befallde han dem att fullständig utrota dem från sitt land. Dessutom sände han en mycket mäktig ängel framför dem som skulle rensa luften från dessa upproriska änglars ­dessa onda andars­ orenheter som rådde över området. Ängeln gjorde sin del av arbetet i luften och Israels söner, ledda av Jehoshua (Josua), gjorde sin del av arbetet på jorden. På så sätt lyckades de utrota majoriteten av de onda folken och förändra det andliga klimatet i landet.

Orsaken till att driva ut folken hade alltså inget att göra med rasism utan med dessa folks onda handlingar.

HaShem älskar alla och därför kallar han alla till omvändelse. Men den som inte omvänder sig får lida konsekvenserna av sina synder.

Käre lärjunge till Jeshua, fly från avgudadyrkan i alla des former.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner