Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Trumá 19-1

Offergåva

2 Mosebok 25:1-16

De skall göra en helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland dem. 

2 Mos 25:8 SFB

Var bor den Evige?

Folket fick inbjudan att bära fram en offergåva åt den Evige av det dyrbaraste de hade, från guld till ädelstenar. Syftet med offergåvan var att göra en helgedom åt den Evige där han kunde bo. Man kan då säga att den Evige ville bo i sitt folks offergåvor.

Men den hebreiska texten säger inte att den Evige ville bo ibland dem utan inne i dem – på hebreiska betocham, בתוכם. Det lär oss att platsen där den Evige verkligen önskade bo var i hjärtat på var och en av Israels söner och döttrar.

Nu var det så att bara de som hade ett glatt hjärta med lust att ge fick tillstånd att bära fram material till tabernaklet. Det innebär då att offergåvorna kom från hjärtan som älskade den Eviges närhet. Deras kärlek till den Evige uttrycktes i att de gav sina dyrbaraste ägodelar.

På så sätt finns det ett intimt samband mellan folkets hjärta och tabernaklet. Den Evige ville bo i Israels söners och döttrars tabernakel, men det tabernaklet tillverkades av material som hade getts av hjärtat. På så sätt bodde den Evige inte bara i den fysiska materian utan också i sitt folks hjärtan, och ordet uppfylldes som sa att han skulle bo inne i dem.

De offergåvor som vi ger av hjärtat är vägen till att komma nära den Evige.

Om du ger offergåvor till den Evige av hela hjärtat så kommer han och tar sin boning i dig.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner