Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Truma 19 - 2

Offergåva

2 Mosebok 25:17-30 [S]; 25:17-40 [A]

Keruberna skall breda ut sina vingar uppåt så att de övertäcker nådastolen med sina vingar. Deras ansikten skall vara vända mot varandra. Mot nådastolen skall kerubernas ansikten vara vändaŠ Där skall jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om allt som jag genom dig skall befalla Israels barn.

2 Mos 25:20,22 SFB

Var finns mötesplatsen med den Evige?

Moshè fick en uppenbarelse av det himmelska templet. HaShem visade honom alla detaljer och befallde honom att göra kopior av de himmelska sakerna på jorden. Den Evige ville att den jordiska helgedomen skulle vara en avbild av den himmelska.

Det himmelska tabernaklet är komplett men det jordiska är inte komplett. Den Evige ger order om att använda halva alnar som mått i det jordiska tabernaklet. Det lär oss att det jordiska tabernaklet är en mindre kopia av det himmelska där det inte bör finnas delade alnar.

Keruberna som finns i himlen är levande. De som Moshè gjorde var av guld. Men illustrationen av de jordiska tabernaklets keruber kan ändå lära oss en väldigt viktig sanning när det gäller platsen där man möter den Evige.

I första hand skulle keruberna ha sina vingar utsträcka och sina ansikten vända mot försoningsplatsen som fanns mellan dem. På så sätt visade de att deras uppmärksamhet inte var riktad utåt utan mot den plats där den Evige uppenbarade sig, i hålrummet mellan dem båda ovanför locket på arken. HaShem valde den platsen som sin tron. Keruberna har en tillbedjande kroppshållning, med upplyfta vingar och nedböjda ansikten. Det lär oss att där den Evige uppenbarar sig finns det tillbedjan, och där det finns sann tillbedjan uppenbarar han sig.

Keruberna hade inte sina ansikten vända utåt så att de såg framåt. På så sätt kunde ingen människa bli frestad att tillbe dem. Eftersom de själva tillber kan de inte ta emot tillbedjan. Man tillber inte den som tillber. Man tillber den som tillbeds av tillbedjarna.

I andra hand ser vi att det inte fanns enbart en kerub utan två, som hade sina ansikten vända mot varandra. Det lär oss att det finns ett intimt förhållande mellan tillbedjarna i den Eviges närhet. I hans närhet får det inte finnas split och strid. Där det finns splittringar och brist på uppskattning kan den Evige inte uppenbara sig. Platsen där den Evige sätter sin tron måste alltså vara fri från rivaliteter, kritik, avund, onda tungor, egoism och irritationer.

Om en tillbedjare inte kan tillbedjas och om Jeshua är den störste tillbedjaren som finns bland människor, hur kommer det då sig att man kan komma på tanken att tillbe honom? Det är inte tillåtet att tillbe en tillbedjare utan bara den som sanna tillbedjare tillber.

Låt oss rena oss från all kärlekslöshet och be att den Evige förenar oss så att han kan möta oss och regera bland oss och uppenbara sin härliga närvaro mellan oss.

Må vi alla uppleva intimitet med vår himmelske Fader,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner