Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Trumá 19-3

Offergåva

2 Mosebok 25:31 – 26:14 [S]; 26:1-14 [A]

Fem av våderna skall fogas samman med varandra och likaså skall de övriga fem våderna fogas samman med varandra. 

2 Mos 26:3 SFB

Varför kallas våderna för kvinnor?

I Skrifterna har jag funnit åtta tempel åt den Evige: det himmelska templet, tabernaklet, de tre templen i Jerushalajim, människan, den Eviges församling och Messias. Alla dessa skapades till att vara boningar åt Gudomen. Alla dessa tempel liknar varandra och om vi studerar detaljerna i tabernaklet kan vi förstå hur en perfekt boplats för den Evige bör vara.

Nu skall vi koncentrera oss på de våder som tillverkades för att täcka huset i öknen. Om det jordiska tabernaklet liknar den Eviges församling kan vi från det lära oss principer som också är användbara i församlingen.

I den hebreiska texten kallas våderna för kvinnor och systrar. Den hebreiska text som översatts som ”varandra” – ishà el-achotàh, אשה אל-אחתה  – betyder ordagrant ”en kvinna med (eller mot) sin syster”. Varje våd jämförs med en kvinna och alla våder är systrar. Det lär oss att kvinnorna är systrar i den Eviges församling och att de måste förenas på ett starkt sätt så att de aldrig någonsin kan skiljas åt.

Denna enhet är ett av villkoren för att församlingen skall kunna vara en boning för den Evige. Där ingen enhet finns kan inget hus finnas för den Evige. När kvinnorna förenas med varandra med eniga hjärtan blir de en väldigt viktig del av den Allsmäktiges boning.

Må den Evige ta bort från oss allt som hindrar vår totala enhet så att hans härlighet kan uppenbaras i och bland oss.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner