Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Trumá 19-5

Offergåva

2 Mosebok 26:31-37

Och du skall sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste. 

2 Mos 26:34 SFB

Var är den Eviges tron?

Syftet med alla tempel som den Evige har skapat är att han skall kunna bo och regera i det mest avskilda. Människan skapades till att vara ett tempel. Därför finns det inom var och en av oss ett område som är det mest avskilda. Det är det djupaste som finns i vår varelse, som många gånger kallas för hjärtat i Skrifterna.

Tabernaklet har tre delar, förgården, det avskilda och det mest avskilda. Förgården motsvarar människokroppen, det avskilda motsvarar själen och det mest avskilda motsvarar anden. Det finns ett mycket intimt samband mellan hjärtat och anden (Hes 11:19; 36:26).

Den Eviges tron representeras i tabernaklet av arkens lock, som kallas nådastolen. Moshè fick uppdraget att sätta nådastolen på vittnesbördets ark i det mest avskilda rummet. Det lär oss att var och en av oss har ansvaret att sätta den Eviges tron i våra hjärtan. Bara en person kan vara på hjärtats tron.

Den största synden är att man själv sätter sig på den tronen för då tar man den plats som bara den Allsmäktige har rätt till och på så sätt gör hon sig själv till Gud. Det var människornas första synd, att ta den Allsmäktiges plats i sitt hjärta. De började själva att råda över sina liv i stället för den Evige.

Den djupaste och viktigaste omvändelsen som människan kan göra är att hon går ner från sitt hjärtas tron och låter den Evige sätta sig där. På så sätt slutar hon att råda över sitt liv och låter den Evige regera från insidan.

Den Evige uppenbarar sig i anden hos alla som låter honom ta plats på sitt hjärtas tron.

Tronen ställdes på vittnesbördets ark. Arken symboliserar människans hjärta. Arken skapades för att innehålla stentavlorna med de tio orden. Dessa två tavlor sammanfattar hela Toràn. Toràn i hjärtat är grunden för den Eviges regering i våra liv.

Stentavlorna kallas också för vittnesbördet. Det talar om vittnesbördet om den Eviges Andes närvaro som finns i hjärtat hos alla dem som har ödmjukat sig inför Honom. Den som har vittnesbördet inom sig vet att han är son eller dotter till den Evige.

Om du inte har abdikerat från ditt hjärtas tron, gör det nu. Bjud in den Evige att ta sin plats på ditt hjärtas tron. Låt den Evige vara Kungen i ditt inre. Då uppfyller du syftet till varför du blev skapad som ett tempel.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner