Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Trumá 19-7

Offergåva

2 Mosebok 27:9-19

Du skall också göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan, åt söder, skall omhängen till förgården göras av tvinnat fint lingarn, hundra alnar långa, detta för den ena sidan. 

2 Mos 27:9 SFB

Varför var förgården tvungen att inhägnas?

Omkring förgården fanns det omhängen som delade mellan det avskilda och det profana. Kroppen är det mänskliga templets förgård. Det lär oss att vi är pliktiga att göra en delning mellan det avskilda och det profana när det gäller våra kroppar. Kroppen måste skyddas från all form av orenhet och synd som finns i världen.

Låt oss vårda våra kroppar så att det inte kommer in något som inte är värdigt ett avskilt tempel åt den Evige. Ögonen, öronen, munnen, näsan och andra öppningar i våra kroppar måste skyddas mot synden och orenheten.

 Låt oss klä våra kroppar på ett värdigt sätt och inte visa kroppsdelarna på ett provocerande sätt. Mannens ögon är känsliga och blir lätt uppeggade av kvinnans kroppsdelar. Därför måste kvinnan skyla sin kropp på ett värdigt sätt och inte använda åtsittande kläder för att inte exponera sina kroppsdelar och uppväcka syndiga känslor hos männen. Låt oss undvika fysisk beröring mellan män och kvinnor som inte är medlemmar i samma familj för att hindra oönskade utmaningar.

Tvätta händerna innan alla måltider och efter alla toalettbesök. Ät en avskild kost enligt Skrifternas instruktioner. Drick mycket vatten. Sov mellan sex och åtta timmar per natt. Motionera för att hålla vitaliteten uppe. Klä dig så att du inte blir kall och inte för varm. Gå på säkra platser där det inte finns större risker att skadas. Följ trafikreglerna. Gör allt annat som är nödvändigt för att skydda kroppen och så bevara den Eviges tempel sunt.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner