Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Noach 2-1

Bekvämlighet

1 Mosebok 6:9-22

Och Noa gjorde så. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom.

1 Mos 6:22 SFB

Vad var hemligheten som räddade Noach från världsförstörelsen?

Noach var en rättfärdig man, fullkomlig bland sina samtida. Noach vandrade med den Allsmäktige. Hur kunde det vara så? Därför att han gjorde allt som den Evige sa till honom.

Hur kan en människa vara rättfärdig? ­ genom att lyda det som den Allsmäktige säger, som det står skrivet i Romarbrevet 2:13: "Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga." (SFB)

Hur kan en människa vara fullkomlig? ­ genom att lyda det som den Allsmäktige säger, som det står skrivet i 2 Timoteus 3:16-17: "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." (SFB)

Hur kan en människa vandra med den Allsmäktige? ­ genom att lyda det som den Allsmäktige säger, som det står skrivet i Johannes 14:23b: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom." (SFB)

Den Evige talade med Adam. Den Evige talade med Chavá (Eva). Den Evige talade med Kain. Den Evige talade med Chanoch. Den Evige talade med Noach. Den Evige fortsätter att tala med alla människor på jorden på många olika sätt. Det mest konkreta sätt som han talar är genom att sända sitt Ord genom sin Ande. Den människa som är öppen för att ta emot den Eviges budskap kan höra dem. Det enklaste sättet att ta emot hans budskap är genom de inspirerade Skrifterna, Bibeln. När vi nu har alla Skrifterna har människan allt hon behöver för att kunna höra Hans röst genom dem, som det står skrivet i Matteus 22:31a: "Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er:" (SFB) Det som står skrivet i Bibeln är det som den Evige talar till oss. Den som har sin andliga hörsel öppen får personliga ord när han läser och studerar den inspirerade Skrifterna, som det står skrivet i Matteus 11:15: "Lyssna, du som har öron!" (SFB)

Noach hade inte Skrifterna som vi har dem idag, men han hade sitt andliga öra öppet och sitt sinne öppet för att ta emot impulserna som kom från himlen. På så sätt kunde han ta emot väldigt exakta ord och mycket konkreta instruktioner om arken som blev frälsningsmedlet för honom, hans familj och alla djur. Hemligheten som räddade Noach från världens undergång var att han lyssnade på det som den Evige sa till honom, skrev ner alla detaljer i de budskapen och sedan omsatte dem i praktisk handling exakt, jag sa exakt, det som det Evige hade befallt honom. Detta blev hans frälsning.

Alla de som har förlorat sina själar i historien, alla de som har fallit i synd, alla de som har misslyckats i livet, har gjort det just för att de inte tog det som den Evige sa till dem på allvar.

Käre lärjunge till Jeshua, ta ALLT vad den Evige säger till dig på allvar och var mycket noggrann med att uppfylla I DETALJ det som den Evige befaller dig. Då kommer din själ att vara säkrad inte bara i denna tid utan också i den tillkommande världen.

Må den Evige hjälpa dig att vara trogen det han befaller dig,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner