Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Noach 2-2

Bekvämlighet

1 Mosebok 7:1-16

HERREN sade till Noa: "Gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte.

1 Mos 7:1 SFB

Vilket är den Eviges frälsningsmedel?

Den Evige var Noachs och hans följeslagares frälsare. Arken var frälsningsmedlet som den Evige använde. På samma sätt är det i vår tid. Den Evige är Frälsaren och Messias är frälsningsmedlet som den Evige använder. De som är i Messias kommer att bli frälsta men de som är utanför Messias kommer att gå förlorade när domen kommer över hela världen, som det står skrivet i Matteus 24:37: "Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst." (SFB)

De som befinner sig i Messias när den Allsmäktiges vrede kommer över denna värld kommer att bli frälsta och får komma in i den tillkommande världen.

Nu är det så att i den text som vi stannat vid står det på hebreiska: "Kom in i arken du och hela din familj." När Noach och hans familj blev kallade att gå in i arken, sände den Evige inte dem dit utan att gå med dem. När han säger "kom" förstår vi av det att han redan befann sig i arken och väntade på dem.

Samma sak händer med Messias. Den Evige är i Jeshua Messias och därifrån kallar han hela världen till frälsning, som det står skrivet i 2 Korintierbrevet 5:19a: "Ty Gud var i Messias och försonade världen med sig själv.” (SFB reviderad) och 1 Petrus 5:10: "All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Messias, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.” (SFB reviderad)

Den Evige gick in i arken för att göra sällskap med Noach, hans familj och alla djuren under den svåra och riskfyllda resan. Den Eviges närvaro ingav säkerhet om ett lyckligt slut.

Den som går in i Messias kommer alltid att finnas i Faderns närhet. Den som går ut ur Messias efter att han gått in går ut från Faderns närhet. Den som inte har Sonen har inte heller Fadern. "Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern? Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet." (1 Joh 2:23; 5:12 SFB)

Låt inte någon bedra dig som säger att det finns frälsning utanför Messias Jeshua. Bara de som gick in i arken blev frälsta. På samma sätt blir bara de som kommer in i Messias Jeshua frälsta till slut. "Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." (Apg 4:12 SFB)

Försäkra dig om att du har kommit in i Messias Jeshua. Där finns den Evige och väntar på dig för att vara med dig hela vägen som leder dig från denna världen till den tillkommande. Om du inte har kommit in i Jeshua Messias än, kan du göra det nu genom att du ångrar och vänder dig bort från dina synder och erkänna hans försonande död som det medel som den Evige har skaffat fram för att göra dig rättfärdig och befria dig. Tror du i ditt hjärta att HaShem uppväckte Jeshua från de döda? Bekänn då med din mun och säg: "Jeshua är min Herre". Så kommer du in i frälsningsarken som den Evige har berett för alla dem som överger denna världens vägar och av hjärtat lyder hans bud.

Må ingen som läser detta budskap gå förlorad,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner