Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Noach 2-5

Bekvämlighet

1 Mosebok 9:8-17

Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

1 Mos 9:12-13 SFB

Vad har förbundet mellan den Evige och Noach för betydelse idag?

Ett förbund är det starkaste band som kan bindas mellan två eller flera parter. I ett förbund finns privilegier och villkor för alla inblandade. Efter floden upprättade den Evige ett förbund med Noach och hans avkomlingar för alla framtida släkten. Alla människor är Noachs barn. Det innebär därför att detta förbund gäller för alla människor på jorden.

Längre fram slöt den Evige flera förbund med Israels barn. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett senare förbund inte kan upphäva ett tidigare.

I noachförbundet finns en välsignelse för alla människor (9:1). Den Evige lovar att skydda Noachs barn så att det aldrig mer kommer någon mer flod som förstör världen. Tecknet på förbundet är regnbågen.

Rabbinerna har uttytt förbundsvillkoren för Noach och hans barn genom logisk deduktion av denna och andra texter. De är kända som Noachs sju lagar, lika många som färgerna i regnbågen. Dessa sju lagar är huvudprinciper och bindande för alla människor i alla tider.

De är:

1-      Förbud mot avgudadyrkan.

2-      Förbud mot hädelse.

3-      Förbud mot mord.

4-      Förbud mot otukt (otillåtna sexuella relationer).

5-      Förbud mot stöld.

6-      Förbud mot att förtära blod eller delar av ett levande djur.

7-      Nödvändigheten att upprätta domstolar som ser till att de sex första normerna efterlevs.

Den Evige gav inte människan tillstånd att äta djur förrän efter floden. När det innan floden talas om rena och orena djur handlar det inte om djur som går eller inte går att äta, utan om rituellt rena djur som tjänade som offer åt den Evige. I 1 Mosebok 9:3 ser vi att den Evige gav tillstånd till Noach och hans barn att äta alla sorters djur, utan att göra skillnad mellan rena och orena djur.

Längre fram, när Israels folk blev avskilt från de andra folken för att bli en prästnation för de andra folken, begränsade den Evige den animaliska födan för dem. Israels barn har alltså annorlunda kostvanor jämfört med de andra folken. En som är Noachs barn kan äta alla typer av djur, men Israels barn får inte äta rituellt orena djur.

Käre lärjunge till Jeshua, bestäm dig för att inte bara uppfylla dessa lagar som gavs i noachförbundet utan också undervisa dem för andra, för de gäller alla människor. På så sätt bidrar du till att det blir en bättre värld.

Må den Evige ge dig kraft att vara trogen,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner