Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Noach 2-6

Bekvämlighet

1 Mosebok 9:18 – 10:32

Men Sem och Jafet tog en mantel och lade den på sina axlar, gick baklänges in och täckte över sin fars nakna kropp. De vände bort ansiktet så att de inte såg sin fars nakenhet.

1 Mos 9:23 SFB

Hur påverkar familjerelationerna framtidens generationer?

Cham (Ham) såg sin pappa naken. Men i stället för att hedra sin far och täcka över honom spred han ut nyheten. Därför gjorde hans son Kenaan (Kanaan) något så perverst att Toràn inte ens kan nämna om det. Chams bröder gjorde tvärt om och hedrade sin fader genom att täcka över hans nakenhet utan att titta. Dessa saker drog väldigt betydelsefulla konsekvenser inte bara över Noach söner som var närvarande, utan också över deras framtida generationer.

Noach visste hur man använder ordets makt. Genom profetiska ord uttalade han en förbannelse över sitt barnbarn Kenaan för det som han gjort. Cham blev inte förbannad. Han hade redan blivit välsignad (9:1). Shem och Jefet fick var sin mäktig välsignelse. Orden som kom ur Noachs mun var så mäktiga att de fortsätter att utöva inflytande över världens utveckling ända fram till våra dagar.

Vad viktigt det är att man använder sin tunga på rätt sätt, speciellt när det gäller att tala ut saker över barnen! Föräldrarnas ord har väldigt stor påverkan på barnens liv och utveckling. Många gånger är de avgörande för hela deras framtid.

I en familj med hög moral är det inte bra att medlemmarna ser varandra nakna, utom makarna. Föräldrarna bör inte visa sig nakna inför sina barn och barnen bör inte visa sig nakna inför sina föräldrar och syskon, utom när de är riktigt små. Man bör lära barnen när de är små att täcka sig för att inte exponera sina könsorgan för andra. Det är inte bra att barn badar nakna offentligen.

Cham orsakade att en fruktansvärd förbannelse blev uttalad över sin son för att han inte hade en hög moralisk standard i sitt förhållande till sin pappa. Den Evige befallde Israels barn att totalt utplåna Kenaans ättlingar när den skulle inta det utlovade landet, där Kenaans barn levde i en väldigt låg moral.

Shems och Jefets höga moral orsakade så mäktiga välsignelser att de fortsätter att producera välgång för hela världen nu för tiden och de kommer att fortsätta att göra det för evigt.

Ha en hög moral i din familj så får du välsignelser över dig och dina barn för alltid.

Må den Evige hjälpa dig att alltid ha goda relationer med dina föräldrar,

Ketriel

 


Flash Player Needed

Ladda ner