Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Noach 2-7

Bekvämlighet

1 Mosebok 11:1-32

Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden…Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Saraj, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanaans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Teras ålder blev tvåhundrafem år, och Tera dog i Haran.

1 Mos 11:8, 31-32 SFB

Varför lämnas en del projekt halvfärdiga?

Staden och tornet som människorna byggde var inte välbehagliga inför den Evige. Med detta onda projekt kom astrologin in i världen. Människorna hade gjort uppror mot den Evige och i stället för att sprida ut sig och befolka jorden, enligt befallningen (9:1; 11:4), gick de samman för att bygga en enorm stad. Men deras projekt misslyckades och staden blev halvfärdig.

Avrahams far Tera ­ på hebreiska Terach ­ ville inte längre bo i det kaldeiska Ur. Han beslutade sig för att bege sig därifrån med några släktingar och bosätta sig i Kenáans land. Men när han kom till Haran, på halva vägen, stannade han där till sin död. Hans projekt misslyckades och blev halvfärdigt.

 Dessa två händelser kan lära oss något för att inte våra projekt skall lämnas halvfärdiga.

I det första fallet ingrep den Evige på ett övernaturligt sätt och förbistrade deras språk så att de inte längre kunde tala originalspråket, gammalhebreiska. På så sätt kunde de inte fortsätta att bygga. Den Evige ansåg att deras projekt var ont och därför lät han det misslyckas. Det bakomliggande motivet för projektet var inte bara att själva kunna komma upp till himlen eller bo i en stor stad för att slippa spridas ut på jorden, utan huvudmotivet var att göra sig ett namn, de ville bli populära.

Den som vill vara populär blir obehaglig för den Evige. Den som bygger en tjänst för att bli stor har ett förvrängt hjärta. Det finns massor av män och kvinnor som vill bli populära, bygga upp något för att bli ärade eller bli rika för sig själva. Men det kvittar hur goda saker de än anstränger sig för att göra, de kommer aldrig att kunna bli välbehagliga för den Evige. För de söker inte dens ära som gav dem kapacitet att bygga, utan de söker äran för sig själva.

Men när människan kommer upp till en viss nivå av högmod ingriper den Evige för att stoppa henne. Hit men inte längre! Jag tillåter dig inte längre att fortsätta med ditt projekt, för du ger mig inte det som tillhör mig, utan du stjäl äran från mig. I stället för att sätta mig i centrum vill du dra uppmärksamheten till dig själv. Nu räcker det!

I det andra fallet ser vi hur en man ville flytta från en plats till en annan, men han kom aldrig fram. Toràn säger oss inte vilket motiv som låg bakom hans planer. Den meddelar oss inte heller om det blev något övernaturligt ingripande för att hindra honom på hans väg. Den Evige kan leda människor antingen genom övernaturliga ingripanden eller genom naturliga omständigheter. I detta fall ser det ut som om det var det senare.

Det verkar som om Avrahams kallelse påverkade hans pappa så mycket att också han ville bege sig till det land som var ämnat för hans son och hans avkomlingar. Men av någon anledning kom han aldrig fram till det mål som han hade planerat och vi vet inte exakt varför. Vi ser bara att den Evige inte tillät honom att komma dit.

Sanningen är att Terach inte hade någon gudomlig kallelse att bosätta sig i Kenaans land. Bara hans son hade det. Det var inte hans kallelse. Han ville komma in i något som inte tillhörde honom.

Det lär oss att vara mycket försiktiga och inte försöka härma andras kallelse. Om någon bestämmer sig för att göra något bara för att någon annan har gjort det, då har man inte rätt motiv och det är mycket troligt att man bara kommer halvvägs, med frustrationer och till och med död. Bestäm dig inte för att göra något med ditt liv bara för att någon annan har gjort det. Då är det mycket troligt att du bara kommer halvvägs.

Vad skall vi då göra för att inte komma halvvägs? Hur kan vi få framgång i livet och komma fram till de utsatta målen? I nästa veckas manna kommer vi att ta upp det.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner