Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJikrá 24-1

Och (han) kallade

3 Mosebok 1:1-13

Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för HERREN. 

3 Mos 1:13b SFB

Hur kan man tillämpa principen om brännoffret i sitt liv?

Olà-offret (brännoffret) symboliserar helöverlåtelsen av våra liv. Vi ger HaShem allt vad vi är. Vi ger oss själva till honom. Vi ger inte i första hand det vi har eller det vi kan åstadkomma, utan oss själva som ett uppstigandeoffer som bränns upp inför honom och inte blir något kvar till oss själva. Vi tillhör inte oss själva.

När vi överlåter oss blir vi framställda inför honom. Därefter kommer vi bit efter bit att uppleva olá-offret. Det börjar med att vi ger våra liv, som symboliseras av blodet.

Efter att ha gett honom våra liv kommer han att dela oss i stycken. Först tar han vårat huvud, vårt sinne, och bränner upp det tills det inte blir något kvar av vårt eget. Vår bön blir då: "Ske inte min vilja utan din. Saker och ting är inte så som jag förstår dem, utan som du förstår och som finns uppenbarade i din Torà".

Nästa steg i offrandet av vår varelse är när fettet blir borttaget. Det är det beskydd som täcker våra inälvor, (våra motiv, syften och känslor). På så sätt blir vi känsliga. Vår okänslighet gentemot det himmelska blir borttaget. Man kan jämföra det med hjärtats omskärelse, jfr. 5 Mosebok 10:16. Det går också att jämföras med en skyddsmur av argument som tas bort från våra känslor och vårt sinne, som det står skrivet i 2 Korintierbrevet 10:3-6: "Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Messias och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga." (SFB reviderad)

Nästa steg i uppstigandeoffret är när inälvorna och fötterna tvättas i vatten. Det motsvarar den reningsprocessen i Toràn, som det står skrivet om i Johannes 15:3: "Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er." (SFB) I Efesierbrevet 5:26 står det skrivet: "för att avskilja den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet." (SFB)

Inälvorna motsvarar motiven, känslorna, begären m.m. Fötterna motsvarar vår livsstil, vår vandring, vårt sätt att leva. Våra motiv och vår vandring måste bli renade genom Toràn för att kunna offras inför den Evige som ett välbehagligt offer. HaShem kommer aldrig att tycka om våra begär om de inte först blir renade genom Toràn. Han accepterar inte heller vår livsstil som inte renats genom Ordet. Allt måste gå igenom tillrättavisning, genom den process som sker vid ett andelett Toràstudium. Både Toràn och Anden symboliseras i Skrifterna av vatten.

I olà-offret måste allt brännas upp. Det betyder att du inte kan spara något av ditt liv för dig själv om du skall bli välbehaglig för den Evige. Allt måste överlämnas till din himmelske Fader, bit efter bit.

När du första gången kommer till den Evige med glädje och längtan att få tjäna honom och vara hans tjänare och vän, då tar han emot ditt liv. Han ger dig ett nytt liv i stället för det som du gav honom. Detta nya liv är Jeshua Messias uppståndelseliv. Därefter gör han anspråk på del efter del i dig, så att du kan fördjupa överlåtelsen tills det inte blir något kvar av dig själv. Då är du helt beroende av det nya uppståndelselivet som finns i Mashiach. När du har kommit till den nivån i uppstigandeoffret kommer du att känna och säga att ditt liv inte betyder något för dig själv, som det står skrivet i Apostlagärningarna 20:24: "Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jeshua: att vittna om Guds nåderika glada budskap." (SFB reviderad) I Matteus 10:39 står det skrivet: "Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det." (SFB) I Lukas 22:42 står det skrivet: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din." (SFB)

De som fullständigt överlåter sig till den Evige kommer att bli högt uppsatta.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner