Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJikrá 24-3

Och (han) kallade

3 Mosebok 2:7-16

Alla dina matoffer skall du beströ med salt. Du skall inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer skall du offra salt. 

3 Mos 2:13 SFB

Vad kan vi lära oss av salt?

Salt har två huvudfunktioner, ge smak och konservera. En maträtt utan salt är smaklös och mat som blivit ordentligt saltad håller sig länge. Av dessa orsaker fick inte salt saknas på den Eviges bord. Alla offer som frambars på altaret var tvungna att vara saltade. Offren är den Eviges mat (3 Mos 21:22) och därför måste de alltid saltas eftersom all mat bör innehålla salt. Eftersom saltet också har förmågan att konservera maten är det även en symbol för varaktighet.

Saltet från Salthavet, som kallas ”Sodoms salt”, som normalt användes i Israel i gamla tider, kan aldrig förlora sin sälta. Därför symboliserar saltet beständighet och används som ett tecken för förbund. Det grundläggande i ett förbund är ju att det är bestående och av den anledningen är salt en lämplig symbol för det.

När det Evige instiftade offren i tabernaklet befallde han också att man skulle använda salt som ett minne av sitt bestående förbund med folket. När ett förbund kallas ”saltförbund” – brit melach, ברית מלך  – betyder det att det är ett väl grundat och bestående förbund. Två gånger används detta uttryck i Skrifterna (4 Mos 18:19;  2 Krön 13:5).

Salt måste inte bara finnas i alla offer som frambars på altaret utan också i rökelsen och i skådebröden. Det användes till och med på rampen som gick upp till altaret så att prästerna inte skulle halka.

Salt bör aldrig fattas på en judes matbord. Efter templets förstörelse ser juden sitt matbord som ett altare. Efter att ha välsignat den Evige för brödet är det därför vanligt att hälla salt över brödet eller doppa brödbitarna i salt innan man äter dem. På så sätt påminner man sig om förbundet inför den Evige.

Den text som vi stannat för lär oss också att man bara kan närma sig den Evige utifrån ett förbund. Det är omöjligt att komma nära den Evige utan ett förbund som grund. Det hebreiska ord som översatts som offer är korbánקרבן  – vars rot är karav קרב – som betyder närma (sig). Inte bara offret förs närmare den Evige utan också den som offrar kommer närmare den Evige genom offret. Men om inget salt finns på offret kommer det inte att vara välbehagligt inför den Evige. Med andra ord utan förbund finns det ingen närhet till den Evige.

Alla förbund mellan den Evige och människan tjänar som plattformar för människan att närma sig den Högste.

Välsignad vare den Evige för de förbund som han har slutit med Noachs söner, Avraham, Israels folk, David och Messias genom vilka människan kan närma sig den Evige och bli väl mottagen!

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner