Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJikrá 24-4

Och (han)kallade

3 Mosebok 3:1-16

Sedan skall Arons söner bränna det på altaret, ovanpå brännoffret som ligger på den brinnande veden. Detta är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för HERREN. 

3 Mos 3:5 SFB

Varför måste fridsoffret läggas på brännoffret?

Enbart en del av fridsoffret (gemenskapsoffret) gavs till templet. Resten åts upp någon stans på förgården eller inom Jerusalems murar. Genom detta offer kunde man njuta tillsammans med den Evige, och äta tillsammans med familj och vänner. Detta offer medför att man kan njuta av den intima relationen man har med den Evige.

Det hebreiska ord som översatts som ”ovanpå” är alעל. Normalt betyder det ”ovanpå”, men det kan också betyda ”ytterligare”, ”dessutom”, som i 3 Mosebok 2:2. Enligt Rashí, skall det i detta fall förstås som ”dessutom”, ”vid sidan av”. Det betyder att de delar av fridsoffersdjuret som tas bort för att brännas upp, läggs på altaret efter att det dagliga uppstigandeoffret (brännoffret) framburits. Det lär oss att det inte kan finnas någon verklig njutning av gemenskapen med den Evige om man inte först har överlåtit sig helt.

Det lär oss också att Jeshuas död är grunden på vilken vi kan ha gemenskap med den Evige och njuta inför hans närhet.

  • Det budskap man ger när man offrar brännoffer är: Hela mitt liv tillhör dig.

  • Det budskap man ger när man offrar matoffer är: Jag tjänar dig med hela mitt liv.

  • Det budskap man ger när man offrar fridsoffer är: Du är min glädje och min njutning. Jag vill vara nära dig tillsammans med min familj och mina vänner, ta tid i din närhet, lovsjunga dig och ta emot dina välsignelser.

Käre lärjunge, akta dig för världens njutningar. Håll dig borta från den världsliga musiken. Gå också igenom dina motiv även när det gäller andliga sånger. Om du sjunger eller lyssnar bara för att själv njuta har du fel prioritering. All njutning i denna värld måste renas och revideras innan den blir tillåten inför den Evige. Först kommer den Evige och sedan vi. Om den Evige inte kan njuta av det du gör har inte heller du rätt att njuta av det. Om du inte kan njuta av något tillsammans med den Evige är det bättre att avstå från det.

Gör allt för den Evige som det står skrivet i Kolosserbrevet 3:17 och 23: ”Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jeshuas namn och tacka Gud, Fadern, genom honom… Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.” (SFB reviderad)

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner