Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJikrá 24-5

Och (han) kallade

3 Mosebok 4:1-26

Han skall lägga sin hand på bockens huvud och sedan slakta den inför HERRENS ansikte på samma plats som man slaktar brännoffret. Det är ett syndoffer. 

3 Mos 4:24 SFB

Hur skall man behandla en omvänd syndare?

En omvänd syndare som söker förlåtelse och tillrättaläggande inför den Evige behandlas av Toràn med mycket respekt. När någon kom med ett offer till tabernaklet kunde alla se det. Men man visste inte anledningen till att offret frambars, om det var ett uppstigandeoffer (brännoffer) eller ett syndoffer, eftersom syndoffret slaktades på samma plats som uppstigandeoffret (brännoffret). Ingen förutom den omvände syndaren och prästen visste varför offret frambars. På så sätt skyddades den omvände syndaren från skvaller, eftersom de inte visste att hans offer var ett syndoffer.

Det lär oss att den Evige är mycket noggrann med att inte skämma ut en människa, speciellt när hon har ett hjärta som omvänt sig. I stället för att exponera henne offentligt skyddar han henne och inte bara täcker över hennes synd genom den försonande kraften i offret utan han täcker också över hennes heder genom denna lag som vi nu studerar.

Låt oss lära oss av vår himmelske Fader och göra samma sak, aldrig skämma ut någon som har omvänt sig från sin synd och aldrig avslöja andras synder när de är förlåtna.

Välsignad vare den Evige för hans kärlek, förlåtelse och respekt för människan!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner