Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tsav 25-1

Befall

3 Mosebok 6:8-18 (6:1-11 hebreisk version)

Elden på altaret skall därigenom hållas brinnande… Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna… Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. 

3 Mos 6:9b, 12a, 13 SFB

Hur kan man hålla sig brinnande?

Torán upprepar tre gånge vikten av att inte låta elden slockna på altaret. För att en eld skall kunna brinna krävs tre ingredienser: brännbart ämne, syre och värme. Om en av dessa saknas kan ingen eld brinna. Den eld som fanns på altaret i tabernaklet hade fallit från himlen. Prästerna hade uppgiften att hålla den elden levande hela tiden. Värmen fanns i lågorna och i de brinnande kolen. Syret kom från luften runtomkring. Enbart ved behövdes läggas till.

Det lär oss hur viktigt det är att hålla den himmelska elden brinnande på det personliga altare som var och en av oss har i sitt inre. Varje morgon måste man lägga mer ved på elden.

Vad är ved?

Ved är resultatet av ett träds liv och död. Det står skrivet att Torán är ett livets träd, jfr. Ordspråksboken 3:18. Även Jeshua jämför sig själv med ett träd, jfr. Lukas 23:31; Johannes 15:1. Det lär oss att det brännbara ämne som håller elden vid liv i våra hjärtan är Torán och Messias. Jeshuas liv och död har skapat tillräckligt mycket ved så att vi kan brinna i evighet inför den Evige. Varje morgon måste man lägga på mer ved i sitt hjärta så att man ständigt kan brinna inför den Evige.

Veden läggs till elden när man ber, lovsjunger och studerar Skrifterna, vilket alla trogna gör varje morgon. Det enda sättet att hålla den himmelska elden brinnande i våra liv är att lägga på mer ved. Det är en daglig syssla.

Kära läsare, om du upplever att elden i ditt andliga liv håller på att slockna behöver du ta detta bud på allvar och be, läsa och studera de andeinspirerade Skrifterna varje morgon.

Syre finns i luften. Det hebreiska ordet för vind är ruach - רוח. Ruach översätts också som “Ande”. Det lär oss att den Eviges Ande är syret för den himmelska elden. Om Anden saknas i bönen och läsningen kommer elden att slockna.

Låt inte heller värmen saknas i vår överlåtelse till den Evige. Värmen kan symbolisera kärleken och intensiteten av vår iver, på hebreiska kavaná - כונה.

Se till att elden inte slocknar i ditt liv!

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner