Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tsav 25-3

Befall

3 Mosebok 7:11-38

Säg till Israels barn: Den som vill offra ett gemenskapsoffer åt HERREN skall av sitt gemenskapsoffer bära fram sin offergåva åt HERREN. Med egna händer skall han bära fram HERRENS eldsoffer. 

3 Mos 7:29-30a SFB

Vem kan frambära ett gemenskapsoffer?

Vid första anblicken verkar vers 29 inte ha någon mening. Vers 30 ger oss så ljus så att vi kan förstå vad den Evige vill säga oss. Tanken är denna, om någon vill bära fram ett frids- (eller gemenskaps-) offer, zevach shlamim – זבח שלמים  – kan han inte sända det med någon annan. Han måste komma själv inför den Eviges närhet med sitt offer. Hans egna händer måste vara där och frambära det inför den Evige. Synd-, skuld- och brännoffer kan offras genom ett sändebud, men inte gemenskapsoffret. Varför blev det bestämt på det sättet?

Enligt min förståelse är det för att den Evige önskar ha en mycket speciell personlig relation med den som bär fram ett fridsoffer. Själva syftet med fridsoffret är just att kunna uttrycka det vänskapsförhållande man har med den Evige och många gånger ges det offret som ett lov- och tacksägelseoffer. Den som prisar och tackar den Evige kan inte göra det genom andra, man måste komma själv. Andra kan bära fram dina behov och böneämnen inför den Evige åt dig, men de kan inte ge honom din lovsång. Du själv måste göra det.

HaShem önskar möta dig i lovsången och tacksägelserna. Därför kan man inte lova den Evige genom att sätta på en skiva eller bara lyssna på andra som sjunger och spelar instrument. Man måste själv bära fram sin offergåva inför den Evige. Han vill att du skall sjunga med din egen röst och spela något instrument med dina egna händer, som det står skrivet i Höga Visan 2:14: ”Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt.” (SFB)

Den Evige älskar dig för mycket för att låta andra komma inför honom i ditt ställe.

Välsignad vare HaShem för hans personliga kärlek!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner