Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tsav 25-4

Befall

3 Mosebok 8:1-13

Han hällde en del av smörjelseoljan på Arons huvud och smorde honom för att helga honom. 

3 Mos 8:12 SFB

Vad blev resultatet på jorden av den himmelska smörjelsen?

Smörjelsen av den jordiske översteprästen är en skuggbild av smörjelsen av den himmelske Översteprästen. Tillfället då Aharon blev smord registrerades profetiskt i Psalm 133:1-2 där det står skrivet: "En vallfartssång av David. Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt." (SFB)

Kung David kunde genom profetisk ande se hur då den jordiske översteprästen blev smord i tabernaklet i öknen hundratals år tidigare. Dessutom beskrev han i detalj hur oljan rann ner i skägget och vidare ner på hans mantel, vilket han jämför med de ljuvliga följder som kommer av enhet mellan syskon.

Denna psalm talar också profetiskt om det som skulle hända i framtiden vid den himmelske Översteprästen smörjelse. När Jeshua hade uppväckts från de döda och blivit klädd med odödlighet och sin himmelska prästeliga klädedräkt fick han avskildhetens Andes smörjelse för sin nya himmelska tjänst. Smörjelsen rann ner i hans skägg, vidare ner över kläderna och slutligen droppade den ner på jorden där templet stod. Vid det tillfället hade en grupp av omkring 120 personer samlats i  templet i Jerusalem i fullständig harmoni och som väntade på Faderns löfte, den prästeliga smörjelsen för den nya himmelska tjänstgöringen i ande och sanning.

När den himmelska oljan kom till det jordiska templet hördes ett starkt dån av en himmelsk stormvind som fyllde hela templet och alla blev uppfyllda av avskildhetens Ande och började tala i andra språk eftersom Anden ingav dem det. På så sätt började de omedelbart att tjänstgöra i det himmelska tabernaklet och offrade lovets offer på ett övernaturligt sätt. För alla talade på övernaturligt människo- och änglaspråk om Guds under (se Apg 2).

Den som talar i språk som är inspirerade av den messianska himmelska smörjelsen tjänstgör vid kopparaltaret i det himmelska templet.

Låt oss tala mycket på övernaturliga språk ("i tungor"), vi behöver det.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner