Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tsav 25-5

Befall

3 Mosebok 8:14-21

Inälvorna och benen tvättade han i vatten. Sedan brände Mose hela baggen på altaret. Det var ett brännoffer till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt HERREN, så som HERREN hade befallt Mose. 

3 Mos 8:21 SFB

Vad var Moshés storhet?

Det mesta av det som den Evige etablerade i den jordiska gudstjänsten ges inga förklaringar till. Jag är inte säker på att Moshé förstod allt om alla detaljer. Många gånger kanske han frågade sig "varför måste vi göra det här och det här?"

Det är helt klart att det i varje detalj finns gömda andliga och himmelska hemligheter som visar den gudomliga vishetens storhet och att den Evige gav oss en gudstjänstordning full av utmaningar att utforska det som finns bakom så att vi på så sätt kan lära känna djupheterna hos den Evige själv. Men jag tror inte att Moshé kände till alla hemligheterna och inte heller att allt blev uppenbarat för honom.

På så sätt blir hans lydnad ännu större, eftersom han därför ibland var tvungen att lyda utan att förstå orsaken till det som skulle göras. Ett barn som får en befallning av sin pappa blir frestad att fråga “varför?". Med andra ord skulle han bara lyda om han förstod anledningen till varför han måste göra det som pappa säger till honom. Så var det inte med Moshé. Trots att han ibland inte förstod varför han måste göra vissa saker, lydde han. Hans lydnad var inte grundad på förståelse utan på förtröstan och trohet. Han lydde helt enkelt därför att den Evige hade befallt det, och sedan var det inget mer med det. Det var hans storhet.

Käre messiaslärjunge, lyd det som den Evige befaller, trots att du inte förstår varför. Det kommer att höja upp dig i Himlens ögon.

Må den Evige hjälpa oss att vara lydiga av hjärtat trots att vi inte förstår orsaken bakom budet.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner