Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tsav 25-6

Befall

3 Mosebok

Därefter förde han fram den andra baggen, prästvigningsbaggen, och Aron och hans söner lade händerna på baggens huvud. 

3 Mos 8:22 SFB

Vad symboliserar handpåläggningen?

Normalt har handpåläggning två huvudsyften, överföring och invigning. Men i detta fall är syftet med handpåläggningen på invigningsbaggen varken att föra över synd till djuret eller att insätta djuret i tjänst. Vad är då syftet med denna handpåläggning?

Låt mig få presentera en möjlig tolkning. Genom handpåläggning bildas en kontakt mellan två levande varelser. Av den kontakten skapas någon form av förening. I detta fall tror jag att föreningen tjänade till att Aharon och hans sönder kunde identifiera sig med djuret innan det blev offrat som ett fridsoffer åt den Evige. De förenade sig med djuret på så sätt att det nu blev deras representant. När djuret slaktades och offrades åt den Evige, då var det de som slaktades och offrades åt den Evige på ett symboliskt sätt.

Budskapet blir då att på samma sätt som djuret måste ge sitt liv för att kunna tjäna den Evige, så viger jag nu mitt liv som präst till avskild tjänst, helt överlåten den Evige. Hela mitt liv är i hans händer. Jag lever inte för mig själv. Nu har jag gett honom mitt liv och nu lever jag enbart för att uppfylla min tjänst. För andra saker är jag död.

Samma princip gäller för det himmelska prästadömet enligt Malki-Tsedeks sätt. I Romarbrevet 12:1-2 står det skrivet: "Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (SFB) Och i 1 Petrus 2:4-5 står det skrivet: "Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud genom Jeshua Messias tar emot med glädje." (SFB reviderad)

Vad underbart att helt kunna överlåta sig till den Evige!

Välsignad vare den Eviges Namn för att han tar emot oss och våra andliga offer genom Jeshua Messias!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner