Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tsav 25-7

Befall

3 Mosebok 8:30-36

Vid ingången till uppenbarelsetältet skall ni stanna kvar i sju dygn, dag och natt, och ni skall iaktta vad HERREN har befallt er att iaktta för att ni inte skall dö. Detta har jag fått befallning om. Och Aron och hans söner gjorde allt som HERREN hade befallt genom Mose. 

3 Mos 8:35-36 SFB

Vill du lyckas i livet?

Att lyckas i livet är att uppfylla det gudomliga syftet med varför man blivit skapad. Aharon och hans söner hade skapats för att tjänstgöra som präster. När de gick in i sin prästtjänst uppfyllde de en stor del av sina livs syfte och på så sätt lyckades de i livet.

Men de skulle inte kunnat nå det målet utan att underordna sig Moshé rabbenu, den störste av profeterna. HaShem utvalde Moshè och de andra profeterna för att tala till folket och världen och de som älskar den Evige rättar sig efter profeterna.

Det är inte alltid lätt att lyda den Eviges befallningar. Det var inte lätt att vara tvungna att förbli utomhus vid tabernaklets ingång under en hel vecka, dag och natt, utan mat, utan bekvämligheten med en säng och utan tak över huvudet. Priset för att lyckas i livet är högt, men belöningen i himlen är stor.

Förtrösta på den Evige så får du en säker framtid och lita på hans profeter så kommer du att lyckas i livet, som det står skrivet i 2 Krönikeboken 20:20b: "Förtrösta på HERREN, er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så skall det gå er väl." (SFB)

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner