Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tazría 27-1

(Hon) skall föda

3 Mosebok 12:1 ­ 13:5

Säg till Israels barn: När en kvinna blir havande och föder en pojke, skall hon vara oren i sju dagar, lika många dagar som vid sin månadsrening skall hon vara oren. På åttonde dagen skall hans förhud omskäras. 

3 Mos 12:2-3 SFB

Vilka är Israels barn?

Israels barn är skyldiga att omskära sina pojkar när de är åtta dagar gamla. De som inte är Israels barn har inte den skyldigheten. Noachs barn (ättlingar) är inte Israels barn och får därför de inte omskära sina barn (utom för hälsoskäl). De är inte med i det kroppsliga omskärelseförbundet. Noachs barn som har tagit emot frälsningen i Messias har blivit gjorda till den Eviges barn men för det är de inte Israels barn och därför inte skyldiga eller tillåtna att föra in sina barn i omskärelseförbundet. Idén om ett nytt Israel som består av hedningar är en bluff. Den våldför sig på Torán och Israels profeters lära.

Om en ättling till Noach önskar gå med i omskärelseförbundet måste han omskära sig och sina minderåriga söner, som det står skrivet i 2 Mosebok 12:48: "Om en främling som bor hos dig vill fira HERRENS påskhögtid, skall alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den, och han skall då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren får äta påskalammet." (SFB)

Det lär oss att medborgarskapet som hedningarna får tillsammans med Israels barn i Messias, som Paulus nämner i Efesierbrevet 2:19, inte finns på jorden utan i himlen, i det himmelska Jerushalajim, som det står skrivet i Hebreerbrevet 12:22: "Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental" (SFB)

I Efesierbrevet 2:19-22 står det skrivet: "Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Messias Jeshua själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden." (SFB reviderad)

Denna text talar inte om ett medborgarskap i Israels folk på jorden, utan om ett medborgarskap i den Eviges hus i himlen, det himmelska templet och den himmelska staden. Det är fråga om två olika dimensioner och vi kan inte blanda ihop dem.

Ingen ättling till Noach som har fötts på nytt och fått medborgarskap i den himmelska staden kan åberopa det medborgarskapet på jorden för att kräva att få leva i Israels land och bli medborgare i staten Israel. Han kan inte ens göra anspråk på medlemskap i det judiska folket.

Messias verk bland hedningarna lyfter upp dem till att bli den Eviges barn och medlemmar i hans himmelska familj tillsammans med alla de judar som är i Messias. Men det ger dem inte rätt att kalla sig Israels barn, så länge de inte går in i omskärelseförbundet och underordnar sig de rabbinska myndigheterna som blivit tillsatta av Himlen för att stifta judiska lagar.

När då Torán stiftar lagar för Israels barn, som i texten som vi stannat för, då är inte de förlossade bland nationerna inbegripna, och därför gäller inte lagen om att omskära sina pojkar för dem.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner