Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tazría 27-2

(Hon) skall föda

3 Mosebok 13:6-17

Och prästen skall se på honom och om det angripna stället har blivit vitt, skall han förklara den angripne ren. Han är då ren. 

3 Mos 13:17 SFB

Vem bestämmer, himlen eller jorden?

Prästen fick fullmakt från himlen att förklara den som fått plågan tsaràat, som översatts som spetälska, som ren eller oren. Trots att Toràn beskriver alla detaljer som behövs för att kunna avgöra om någon har blivit angripen av denna plåga eller inte, var det bara prästen som hade fullmakt att förklara honom rituellt ren eller oren. Den som blev förklarad för ren hade rätt att gå in i lägret och i tabernaklet, och den som blev förklarad för oren fick inte ens gå in i lägret.

Det lär oss att Himlen har delegerat till de jordiska myndigheterna rätten att besluta hur Toràns instruktioner skall tillämpas i konkreta fall.

Denna text lär oss att den som uppfyllde de villkor som Toràn gav för att vara ren inte var officiellt ren förrän prästen hade förklarat honom för ren.

Låt oss föreställa oss ett fall då prästen tar miste och förklarar för rituellt oren någon som borde bli förklarad för ren enligt Toràns indikationer. Skulle han ha rätt att bo i lägret och gå in i templet? Nej, prästens förklaring i detta fall väger mer och Toràns beskrivning om tsaràat ger honom inte rätten att handla på egen hand och leva som rituellt ren utan att prästen har förklarat honom för ren.

Detta stämmer överens med principen som säger att det som auktoriserade ledare binder (förbjuder) på jorden, blir bundet (förbjudet) i himlen och det som auktoriserade ledare löser (tillåter) på jorden, blir löst (tillåtet) i himlen (Matt 16:19; 18:18). Detta är principen om rätten att stifta praktiska lagar grundade på Toràns instruktioner, som givits till auktoriserade myndigheter.

Om vi för över samma princip till utlysningen av nymånader och den Eviges högtider förstår vi att de erkända rabbinerna i den judiska folket har fått makten att kungöra när man skall fira dessa dagar, som det står skrivet i 3 Mosebok 23:2: "Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider." (SFB)

Vilka är “ni" i denna text? Det är inte alla judar, utan de ledare som har fått fullmakt att leda folket. De har plikten att komma överens om och rätten att besluta om när man skall fira nymånaderna och den Eviges högtider. Det som de förordnar blir respekterat i himlen som har delegerat den fullmakten till sitt folks ledare.

Om var och en skulle göra som han själv tyckte skulle folket inte samlas på samma datum och det skulle bli en förödande oordning. De som inte respekterar de etablerade myndigheterna kommer i denna fråga att skapa splittring och förvirring bland folket.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner