Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tazría 27-3

(Hon) skall föda

3 Mosebok 13:18-23

Om då det onda breder ut sig på huden, skall prästen förklara honom oren, ty då är han angripen. Men om den ljusa fläcken stannar kvar på sin plats och inte breder ut sig, då är det ett ärr efter bölden, och prästen skall förklara honom ren.

3 Mos 13:22-23 SFB

Vem skall döma prästen?

Prästen har ett väldigt stort ansvar. Han har förmågan att göra rituellt ren eller oren den som blivit angripen av något som liknar tsaràat. I torátexten finns inte ordet ”förklara” i förhållande till ren- och orenhetsförklaringen av en människa. Torán säger ordagrant att prästen kan göra någon ren – tiher,טהר  – eller oren – timé, טמא. Naturligtvis gör han det genom en deklaration, men Toràn säger inte det utan betonar på detta sätt vilket enormt ansvar som vilar på prästens axlar till att göra någon ren eller oren. Det är alltså inte åkomman i sig som gör den drabbade människan oren eller avsaknaden av åkomman som gör henne ren, utan prästen. Vilket stort ansvar som ligger i prästens händer när det gäller denna åkomma!

Om han inte förvaltar sin auktoritet på ett rätt sätt är han kapabel att ruinera det sociala livet för en människa eftersom den som blev orenförklarad genom denna plåga var tvungen att bo utanför samhället, utanför lägret, som det står skrivet i 3 Mosebok 13:45-46: ”Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder. Han skall ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: "Oren! Oren!" Så länge han är angripen av spetälska skall han vara oren. Han är oren och skall bo avskilt. Han skall ha sin bostad utanför lägret.” (SFB) Och i 4 Mosebok 5:2-3 står det skrivet: ”Befall Israels barn att de för bort ur lägret var och en som är spetälsk eller har flytning och var och en som blivit oren genom en död kropp. En sådan, vare sig man eller kvinna, skall ni föra bort utanför lägret. För bort dem, så att de inte orenar deras läger, där jag bor mitt ibland dem.” (SFB)

Den som har fått mycket ansvar kommer också att få en strängare dom. Om prästen begår ett misstag av slarv kommer han att få stå till svars inför den Himmelska Domstolen för den skada han har orsakat när han förklarat ren eller oren en människa utan att hon var det.

Om du har blivit orättfärdigt behandlad av myndigheter, ropa till den Evige om rättfärdighet och lämna plats för den Eviges dom. Ta inte hämnden i egna händer. Du kommer bara att göra mer skada.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner